Give us a call now: 02-108-1791, 084-909-9596
Logo
การจองผ่านแอป Loga และ LINE
5 Oct 2020

การจองผ่านแอป Loga และ LINE

จองคิว หรือจองเวลาในการใช้บริการ ด้วยฟีเจอร์การจองในแอปพลิเคชัน Loga ช่วยให้ร้านค้าและลูกค้าสะดวกสบายขึ้น ลดการติดต่อกับลูกค้าผ่านหลากหลายแอปพลิเคชันให้วุ่นวาย การจองคิวก็ทำได้ในแอปเดียว Loga หรือ จองผ่าน LINE

ขั้นตอนการจองผ่าน LINE Official ของร้าน มีดังนี้
กดเข้า Line@ ของทางร้าน

1. กดเข้า Booking                                                                     2. กดเลือกสาขา
3. เลือกกิจกรรม                                                              4. เลือกวันที่และเวลาต้องการจอง
5.เลือกขั้นตอนการชำระเงิน สามารถเลือกการโอนเข้าบัญชีธนาคารของทางร้าน หรือสแกนจ่ายโดย Thai QR
6.รอการยืนยันการจอง                                                              7.การจองยืนยันเรียบร้อย

ขั้นตอนการจองผ่าน Loga Application มีดังนี้

นอกจากฟีเจอร์การจองแล้ว แอป Loga ยังมีอีกหลากหลายฟีเจอร์ที่น่าสนใจ หากสนใจใช้แอป Loga หรือ ใช้งานผ่าน LINE สามารถติดต่อเราได้เลย

Post by webmaster

0 Comments

Leave a Comment