Give us a call now: 02-108-1791, 084-909-9596
Logo

Category: Card Settings

การปรับแต่งการ์ด (Card Settings)
16 Aug 2019

การปรับแต่งการ์ด (Card Settings)

แม้หลาย ๆ ร้านค้าจะมองข้ามส่วนนี้ไป แต่สำหรับเจ้าของธุรกิจที่มองการณ์ไกล การปรับแต่งการ์ด เป็นเรื่องของความสวยงามที่เรียกความสนใจของลูกค้าได้เป็นอย่างดี เราขอนำเสนอวิธีการปรับแต่งการ์ดในส่วนต่าง ๆ ดัง

วิธีการตั้งค่าระดับสมาชิกและอายุสมาชิก
15 Aug 2019

วิธีการตั้งค่าระดับสมาชิกและอายุสมาชิก

หากร้านค้ามีการสร้างระดับของสมาชิกเพิ่มเติมจากค่าพื้นฐาน ระดับสมาชิกที่เพิ่มขึ้นมานั้นสามารถตั้งค่าอายุของระดับนั้นๆ ได้ว่า ต้องการให้มีอายุสมาชิกในระดับ (Level) นั้นๆ มีอายุเท่าไหร่ โดยมีแบบ ไม่กำหนด

การเปิดใช้งานฟีเจอร์ (Features)
15 Aug 2019

การเปิดใช้งานฟีเจอร์ (Features)

การตั้งค่าที่หน้าปรับแต่งการ์ด (Card Settings) มีการตั้งค่าเฉพาะของแท็บฟีเจอร์ สามารถตั้งค่าฟีเจอร์ เปิด/ ปิด ฟีเจอร์ที่ต้องการใช้งานได้ ถ้าไม่ต้องการใช้ฟีเจอร์ตัวไหนก็ทำการปิดฟีเจอร์ตัวนั้นได้ ดังนี้

การตั้งค่าหน้า Home ในแอป Loga
17 Jul 2019

การตั้งค่าหน้า Home ในแอป Loga

หน้า Home ในแอปพลิเคชัน เป็นหน้าที่แสดงว่ารวมฟีเจอร์ทุกฟีเจอร์ของแอป ซึ่งทางร้านสามารถทำการแก้ไขปรับเปลี่ยนเปิดหรือปิดฟีเจอร์ที่ต้องการใช้ได้ ทางร้านสามารถเปิดหรือปิดฟีเจอร์ได้ผ่านทางเว็บไซต์ merchant