Give us a call now: 02-108-1791, 084-909-9596
Logo
คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย
8 Jul 2019

คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

แต้มของผู้ใช้มีวันหมดอายุหรือไม่

โดยปกติ แต้มของผู้ใช้ในระบบ จะหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม ของปีถัดไป ตัวอย่าง เช่น แต้มที่ได้รับในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 จะหมดอายุในในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 แต้มในขณะใดขณะหนึ่งของผู้ใช้อาจประกอบด้วยกลุ่มแต้มที่มีวันหมดอายุต่างๆ กัน เช่น ได้รับแต้มมาในคนละปีกัน, ตั้งแต่ต้นปี แอปจะขึ้นแสดงจำนวนแต้มที่จะหมดอายุภายในสิ้นปีปัจจุบัน เพื่อให้ผู้ใช้ทราบและรีบใช้แต้มแลกของรางวัลก่อนที่จะหมดอายุ

บัตรสมาชิกของผู้ใช้มีวันหมดอายุหรือไม่

บัตรสมาชิกในระบบ จะมีอายุ 1 ปี นับตั้งแต่วันสมัครสมาชิก, เมื่อใกล้จะหมดอายุ (1 เดือนก่อนวันหมดอายุ) ในแอปจะมีการขึ้นเตือนว่าบัตรใกล้หมดอายุ (Expiring) ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม Renew เพื่อต่ออายุได้

ในกรณีแอปในชื่อของร้านค้าเอง (Ultimate Plan) บัตรสมาชิกจะถูกต่ออายุโดยอัตโนมัติ เมื่อเปิดเข้าแอป ผู้ใช้ไม่มีความจำเป็นต้องต่ออายุสมาชิกแต่อย่างใด

Post by webmaster
Loga ขอนำเสนอวิธีการที่เรียบง่ายและสะดวกสบายสำหรับธุรกิจต่างๆในการหาลูกค้าใหม่และการสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบันผ่านช่องทางของแอปพลิเคชั่น

0 Comments