Schedule a call with us HERE
Logo
14 Aug 2019

เอกสารช่วยเหลือการใช้งานสำหรับหน้าร้าน

เอกสารการช่วยเหลือการใช้งานระบบสมาชิกออนไลน์ Loga ได้แก่ 1. QR Code สำหรับการดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน และเป็นสมาชิกของร้านค้า 2. QR Code สำหรับสแกนเพื่อแลกของรางวัล (สำหรับการตั้งค่าแบบ ลูกค้าสแกน QR code ที่ร้านค้าเตรียมให้เพื่อแลกของรางวัล) 3. QR Code สำหรับสแกนเพื่อใช้คูปอง (สำหรับการตั้งค่าแบบ ลูกค้าสแกน QR code ที่ร้านค้าเตรียมให้เพื่อใช้คูปอง)

.

  • ไปที่แท็บ “ตั้งค่า” (Manage) กดแท็บย่อย “พิมพ์” (Print) จะพบหัวข้อ “Print documents”  

ตัวอย่างของเอกสารช่วยเหลือสมาชิก (documents)

วิธีติดตั้ง (Registrations)

เป็นเอกสารที่ให้ร้านค้าจัดพิมพ์ออกมาเเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้ลูกค้าของทางร้านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและเป็นสมาชิกของร้านค้าได้ง่ายๆ เพียงแค่ 2 ขั้นตอน สำหรับ Loga Application มี 2 ขนาดด้วยกัน ได้แก่ ขนาด A4 และ B6

ตัวอย่างเอกสารการติดตั้งขนาด B6

QR Code ใช้แต้มแลกของรางวัล

สำหรับร้านค้าที่เลือกวิธีการให้ลูกค้าสมาชิกใช้แต้มเพื่อแลกของรางวัลด้วยวิธีสแกน QR code ที่หน้าร้าน ในระบบหลังบ้านของ Loga สร้าง QR code ไว้ให้ทางร้านค้าอัตโนมัติ ทางร้านค้าเพียงแค่เข้าไปสั่งพิมพ์ใส่กระดาษแล้วนำมาตั้งที่หน้าร้านได้เลย (สร้างรายการของรางวัลก่อนแล้ว QR Code ของรายการที่สร้างจะมาปรากฏที่หน้านี้)

ตัวอย่างเอกสาร QR ของรางวัล

QR Code แกนใช้งานคูปอง

สำหรับร้านค้าที่เลือกวิธีการให้ลูกค้าสมาชิกรับสิทธิ์การใช้คูปองด้วยวิธีสแกน QR code ที่หน้าร้าน ในระบบหลังบ้านของ Loga สร้าง QR code ไว้ให้ทางร้านค้าอัตโนมัติ ทางร้านค้าเพียงแค่เข้าไปสั่งพิมพ์ใส่กระดาษแล้วนำมาตั้งเป็น standee หน้าร้านได้เลย (สร้างคูปองก่อนแล้วรายการที่สร้างจะมาปรากฏที่หน้านี้เลย)

ตัวอย่างเอกสาร QR คูปอง

Tags: ,
Post by WEBMASTER

0 Comments