Schedule a call with us HERE
Logo
3 Jul 2019

เริ่มต้นใน Loga ต้องเตรียมอะไรบ้าง?

Loga เป็น platform ระบบบัตรสมาชิกออนไลน์ ที่ให้ร้านค้าใช้บริการเพื่อเป็นระบบสมาชิก ใช้ทดแทนบัตรพลาสติก และให้สิทธิพิเศษต่างๆแก่ลูกค้า รวมถึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสื่อสารถึงลูกค้าของคุณ โดยร้านค้าที่เริ่มต้นใช้บริการบนระบบ Loga จะต้องเตรียมในเรื่องของการตั้งค่าพื้นฐานความสวยงามของร้านค้าของคุณจะต้องเตรียมรูปภาพอะไร ขนาดเท่าไหร่บ้าง มาดูกันได้เลย ดังนี้

  1. รูปภาพบัตร (Card Image) : ขนาดภาพที่แนะนำ 1140 x 776 pixels, PNG or JPG
รูปภาพบัตร (Card Image) 1140 x 776 pixels

รูปหน้าบัตรนี้จะแสดงแทนบัตรสมาชิกของทางร้าน โดยรูปตรงนี้ควรจะสื่อถึงเอกลักษณ์ของร้าน หรืออะไรก็ได้ที่ทางร้านต้องการให้ลูกค้ารับรู้ถึง brand ของตนเอง

2. รูปภาพปก (Cover Image) : ขนาดภาพที่แนะนำ 720 x 250 pixels, PNG or JPG

รูปภาพปก (Cover Image) 720 x 250 pixels

เช่นเดียวับรูปน้าบัตรตามข้อที่ 1. รูปภาพปกนี้ จะแสดงบนแอปในหน้าหลัก ซึ่งเป็นหน้าแรกเมื่อเปิดเข้าในบัตรของร้านค้า เมื่อกดที่หน้าปกนี้แล้วจะแสดงหน้าบัตร เปรียบเสมือนตัวแสดงเอกลักษณ์ของทางร้าน

3. รูปภาพไอคอน (Icon): ขนาดภาพที่แนะนำ 120 x 120 pixels, PNG or JPG

รูปภาพไอคอน (Icon) 120 x 120 pixels

ไอคอน สัญลักษณ์ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของร้านค้า เป็นตัวแทนของเครื่องหมายทางการค้าของร้านค้า โดยจะแสดงเมื่อร้านค้ามีการอัปเดตเรื่องราวๆต่างๆ เมื่อมี Notification แจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือของลูกค้าก็จะมีตัวเจ้าไอคอนนี้แสดงขึ้นมาด้วย

4. รูปภาพสำหรับโพสต์ข่าวสาร (Post) : ขนาดรูปภาพที่แนะนำ: 640 x 480 pixels รับรองรูปแบบไฟล์ประเภท: PNG, JPG, GIF ขนาด: ไม่เกิน 20 MB

รูปภาพสำหรับโพสต์ข่าวสาร (Post Image) 640 x 480 pixels

สำหรับการโพสต์ แจ้งข่าวสารทั่วไป โดยสามารถโพสต์เป็นรูปภาพ และ link URL ได้ หากทางร้านค้าต้องการทำโพสต์ข่าวสารหรือโพสต์เป็นรูปภาพเพื่อแสดงผลงานของร้าน (เช่นรูปภาพผลงานของทางร้าน เป็นต้น) โดยขนาดภาพที่แนะนำเพื่อความสวยงามเวลารูปภาพถูกแสดงผลบนหน้ามือถือ คือขนาด 640 x 480 pixels (จริงๆแล้วขนาดไหนก็ได้แต่ต้องไม่ต่ำกว่าที่กำหนดแต่ภาพจะถูกปรับตามสัดส่วนเพื่อให้พอดีกับระบบ)

5. รูปภาพสำหรับคูปอง (Coupon) : ขนาดรูปภาพที่แนะนำ: 810 x 270 pixels รับรองรูปแบบไฟล์ประเภท: PNG, JPG, GIF ขนาด: ไม่เกิน 20 MB

รูปภาพสำหรับคูปอง (Coupon) 810 x 270 pixels

คูปองโปรโมชันจำเป็นต้องมีรูปภาพประกอบ ซึ่งทางร้านสามารถเลือกจาก template ที่ทางเรามีไว้ให้หรือจะสร้างคูปองในแบบของร้านค้าเองได้ โดยขนาดที่แนะนำคือ 810 x 270 pixels

6. รูปภาพสำหรับสินค้า และบริการ (Product Image) : ขนาดรูปภาพที่แนะนำ: 828 x 828 pixels รับรองรูปแบบไฟล์ประเภท: PNG, JPG, GIF ขนาดไม่เกิน 5 MB

รูปภาพสำหรับสินค้า และบริการ (Product Image) 828 x 828 pixels

รูปภาพสินค้า หรือบริการของทางร้านค้าลงในฟีเจอร์ Shop จะมีขนาดที่กำหนด เพื่อความสวยงามของการแสดงผล มีรูปแบบเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส ขนาดไม่น้อยกว่า 828 x 828 pixels

7. รูปภาพสำหรับของรางวัล (Reward Image) และ รูปภาพรายการการจอง (Booking Activity) : ขนาดรูปภาพที่แนะนำ960 x 960 pixels รับรองรูปแบบไฟล์ประเภท: PNG, JPG, GIF ขนาด: ไม่เกิน 20 MB

รูปภาพสำหรับของรางวัล (Reward Image) 960 x 960 pixels

รูปภาพของรางวัลจะแสดงที่หน้า Point ของแอป จะมีขนาดที่กำหนด เพื่อความสวยงามของการแสดงผล มีรูปแบบเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส ขนาดไม่น้อยกว่า 960 x 960 pixels

รายละเอียดอื่นๆ

9. รายละเอียดของร้านค้า : แนะนำร้านเบื้องต้น, ข้อความต้อนรับ, ชื่อบัตร และระดับของลูกค้า

A.) ข้อความแนะนำร้าน (Merchant Description) คือ ข้อความที่ทางร้านต้องการจะสื่อสารถึงลูกค้า จะปรากฎที่หน้า Info ของแอป

B.) ข้อความต้อนรับ (Greeting Message) คือ ข้อความแสดงเมื่อลูกค้าเป็นสมาชิกของบัตรร้านค้าของคุณ จะปรากฎที่หน้า Update ของแอป ในครั้งแรกที่ได้เป็นสมาชิก

C.) ชื่อบัตร และระดับของลูกค้า (Multi-tier Membership) — ถ้ามี (Optional) ในกรณีที่ทางร้านค้ามีการแบ่งระดับสมาชิก สามารถตั้งชื่อเรียกในแต่ละระดับเองได้

10. External link ที่จะนำมาแปะไว้ภายในหน้า Info บน Application Loga — ถ้ามี (Optional)

11. พิกัดร้านค้าของแต่ละสาขา : พิกัดที่ปักหมุดไว้ใน Longdo Map:

>> Link แนะนำการปักหมุดเบื้องต้น <<

โดยสรุปแล้ว สิ่งที่ทางร้านค้าควรเตรียมพร้อมเมื่อมีการเปิดบัตรใหม่ใน Loga ได้แก่ตัว Artworks ต่างๆ เพื่อให้ร้านค้าของคุณใน Loga เป็นที่จดจำแก่ลูกค้าสมาชิก มีความสวยงาม แสดงถึงเอกลักษณ์ของร้านค้าของคุณ ซึ่งทางร้านค้ามีอิสระในการปรับแต่งและเปลี่ยนแปลงให้เป็นรูปแบบที่คุณต้องการได้ด้วยตนเองทุกเวลาเมื่อต้องการอีกด้วย

Tags:
Post by WEBMASTER

0 Comments