Schedule a call with us HERE
Logo
7 Jul 2021

การตั้งค่าแต้ม (Point Settings)

ฟีเจอร์สะสมแต้ม เป็นฟีเจอร์หลักที่ร้านค้าส่วนใหญ่ใช้งานกับระบสมาชิก เนื่องจากเป็นตัวช่วยอย่างดีที่ทำให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการที่ร้านแล้ว ยังเป็นฟีเจอร์ที่ใช้งานง่าย และสามารถปรับใช้ได้กับในหลายๆ ธุรกิจ ระบบสมาชิก Loga นอกจากจะโดดเด่นเรื่องการสะสมแต้มแล้ว ยังอำนวยความสะดวกรวดเร็วให้ร้านค้าสามารถทำการตั้งค่าแต้มได้ด้วยตนเองอีกด้วย วิธีทำก็ง่ายมากๆ ทางร้านค้าสามารถได้ด้วยตนเองได้เลย โดยการตั้งค่าแต้มนี้ มีด้วยกัน 3 ฟังก์ชัน ได้แก่ 1. การแปลงค่าจากยอดขายให้เป็นแต้ม (Money-to-Point) 2. การกำหนดอายุของแต้ม และ 3.คะแนนต้อนรับสำหรับส่งให้อัตโนมัติเมื่อสมาชิกสมัครเข้ามาใหม่ สามารถดูขั้นตอนอย่างละเอียดได้ ดังนี้

1. ฟีเจอร์ Money-to-Point

ฟีเจอร์ Money-to-Point คือ ฟีเจอร์ที่สร้างมาเพื่อรองรับการให้แต้มแบบคำนวณจากยอดใช้จ่ายของลูกค้า โดยทางร้านค้าใส่ยอดใช้จ่ายได้เลย หลังจากนั้น ระบบจะทำการแปลงค่ายอดใช้จ่ายนั้นเป็นแต้มตามเงื่อนไขที่ทางร้านระบุไว้ ช่วยลดขั้นตอนการทำงานหน้าร้านได้ ในการโดยสามารถตั้งค่าการแปลงได้เองผ่านทางหลังบ้านของ Loga เช่น ร้านอาหาร ที่ตั้งเงื่อนไขไว้ว่าทุกๆ ยอดใช้จ่าย 1,000 บาท ได้แต้ม 10 แต้ม เวลาให้แต้ม ก็สามารถพิมพ์เป็นยอดขายไปได้เลย ไม่ต้องคำนวณด้วยตัวเอง และถ้าหากเมนูเครื่องดื่ม หรือเมนูของหวาน มีเงื่อนไขการให้แต้มที่ต่างกันไป ก็สามารถเพิ่มประเภทของ Money-to-Point ได้โดยไม่จำกัด

ขั้นตอนการตั้งค่า Money-to-Point

เข้าไปที่เว็บไซต์ https://merchant.loga.app เข้าสู่ระบบให้เรียบร้อย

1. ไปที่แท็บ “ตั้งค่า” (Manage) 
2. เลือกแท็บย่อย “แต้ม” (Points)
3. ดูที่เมนู Money-to-Point กด Enable Money-to-Point เพื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์ Money-to-Point 

4. จะแสดงป็อปอัพขึ้น ให้ทำการระบุเงื่อนไขการให้แต้ม
ประเภทการใช้จ่าย – ระบุชื่อประเภทการให้แต้มที่ต้องการ
ยอดจ่าย
– ระบุว่ายอดใช้จ่ายกี่บาท ถึงจะถูกแปลงเป็นแต้ม
แลกคะแนนสะสม
– ระบุว่ายอดขาย (ที่ระบุไว้ด้านบน) จะถูกแปลงเป็นกี่แต้ม
5. กด “ADD”

เมื่อทำการตั้งค่า Money-to-Point เรียบร้อยแล้ว ทางร้านค้าก็สามารถให้แต้มแบบระบุยอดใช้จ่ายของลูกค้าได้เลย โดยเลือก “ประเภทการให้แต้ม” เป็นชื่อของ Money-to-Point ที่คุณต้องการก่อนระบุยอดใช้จ่ายของลูกค้า เพียงเท่านี้ก็ช่วยลดขั้นตอนการทำงานของคุณได้แล้ว

2. การกำหนดอายุแต้ม (Point Expiration)

การตั้งอายุแต้ม (Points Expiration) คือ การตั้งค่าอายุของแต้ม ว่าต้องการให้แต้มสะสมของสมาชิกจะหมดในปีไหน เพราะโดยปกติแล้ว ระบบ Loga จะตั้งอายุของแต้มสะสมไว้ที่ 2 ปี แต่หากร้านค้าร้านใด มีข้อกำหนดเรื่องอายุของแต้มสะสมเป็นกรณีอื่น ก็สามารถมากำหนดอายุของแต้มสะสมได้เองเลยที่ทางหลังบ้าน (กำหนดหน่วยเป็นปี) โดยวันหมดอายุแต้มจะหมดพร้อมกันทุกคนในวันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่ได้ตั้งค่าไว้

เช่น ร้านค้าตั้งค่าวันหมดอายุแต้มไว้ 2 ปี ผู้ใช้งานแอปจะสามารถเริ่มสะสมแต้มในวันใดก็ได้ในปี 2562 แต้มของลูกค้าที่ใช้งานแอปจะหมดอายุพร้อมกันทุกคนในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 กล่าวคือนับไปอีก 2 ปี จากปี 2562 และครบกำหนดวันหมดอายุแต้ม (expired date) ในวันและเดือนเดียวกันคือวันที่ 31 ธันวาคมในอีก 2 ปีถัดไป

ขั้นตอนการตั้งค่าอายุแต้ม

เข้าไปที่เว็บไซต์ https://merchant.loga.app เข้าสู่ระบบให้เรียบร้อย

 1. ไปที่แท็บ “ตั้งค่า” (Manage) เลือกแท็บย่อย “แต้ม” (Points)
 2. ดูหัวข้อการตั้งค่า “อายุของคะแนนสะสม” (Points Expiration)
  การตั้งอายุแต้ม มี 2 รูปแบบ ได้แก่
  (A) วันหมดอายุแต้มตามปีปฏิทิน —> ระบุจำนวนปีของอายุแต้ม  ซึ่งจะหมดในวันสิ้นปีเสมอ สิ่งที่ร้านสามารถตั้งค่าได้ คืออยากให้มีอายุกี่ปี เช่น หากได้รับแต้มในวันนี้ (28 ธ.ค. 2564) และตั้งค่าอายุแต้มไว้ 2 ปี แต้มก็จะหมดอายุในวันที่ 31 ธ.ค. 2566
  (B) วันหมดอายุแต้มตามจำนวนวัน —> ระบุจำนวนวันที่ต้องการให้แต้มหมดอายุ กำสามารถกำหนดวันได้เลยว่าจะมีอายุกี่วัน เช่น ทางร้านตั้งค่าไว้ 7 วัน หากได้รับแต้มในวันนี้ (28 ธ.ค. 2564) แต้มที่จะได้รับก็จะหมดอายุในวันที่ 4 ม.ค. 2565
 3. กด “บันทึก”

Tip: คุณสามารถตั้งค่าให้แต้มหมดอายุภายในปีนั้นๆ ได้ ด้วยการใส่เลข 0 ตอนตั้งค่าอายุแต้ม โดยแต้มจะมีอายุไม่ถึง 1 ปี กล่าวคือ ไม่ว่าลูกค้าจะเริ่มสะสมแต้มวันที่ 1 มกราคม 2562 หรือ 30 ธันวาคม 2562 แต้มก็จะหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 พร้อมกัน

* หมายเหตุ : การตั้งค่าอายุแต้มนี้ จะไม่มีผลย้อนหลัง (ไม่มีผลในการเปลี่ยนแปลงอายุแต้มที่ถูกสะสมไปแล้ว)

3. คะแนนต้อนรับ (Welcome Points)

ฟีเจอร์คะแนนต้อนรับ (Welcome Points) คือ ฟีเจอร์ที่ช่วยให้ทางร้านค้ามอบแต้มให้สมาชิกได้อัตโนมัติ เมื่อลูกค้ามาสมัครเป็นสมาชิกผ่านแอปพลิเคชัน หรือไลน์ โดยที่ร้านค้าไม่ต้องมาให้แต้มรายบุคคล แต่สมาชิกจะได้รับแต้มโดยอัตโนมัติทันทีเมื่อเป็นสมาชิก

ทางร้านค้าสามารถใช้ฟีเจอร์นี้เป็นตัวช่วยในการสร้างแรงจูงใจลูกค้าอยากเป็นสมาชิกร้านของคุณได้

ขั้นตอนการตั้งคะแนนต้อนรับ

 1. เข้ามาที่เว็บไซต์ https://merchant.loga.app/  เข้าสู่ระบบให้เรียบร้อย
 2. ไปที่แท็บ “ตั้งค่า” (Card settings) เลือกแท็บย่อย “แต้ม” (Points)
 3. ดูที่หัวข้อ “คะแนนต้อนรับ” (Welcome points) – คะแนนต้อนรับนี้จะมีผลสำหรับสมาชิกที่สมัครผ่านแอป หรือไลน์เท่านั้น จะไม่สามารถให้กับ P-Member ได้
 4. ระบุ จำนวนแต้ม ที่ต้องการสร้างเป็นคะแนนต้อนรับให้สมาชิกใหม่ และ ระบุข้อความ ที่จะเป็นหมายเหตุ
 5. กด “แก้ไข” (Update) เพื่อบันทึกการตั้งค่า

เพียงเท่านี้ ลูกค้าที่สมัครสมาชิกใหม่ก็จะได้รับคะแนนต้อนรับไปได้อัตโนมัติ

วิดีโอสอนการตั้งค่าแต้มอย่างละเอียด

Tags: ,
Post by WEBMASTER

0 Comments