Schedule a call with us HERE
Logo
3 Oct 2023

KOL กับ Influencer ต่างกันอย่างไร?

ในโลกออนไลน์ การทำโฆษณาแบบเดิม ๆ คงไม่ได้ผลอีกต่อไป การมีผู้นำทางความคิดจึงเป็นสิ่งที่ควรเลือกใช้ในการทำการตลาดในยุคนี้ 

ในปัจจุบัน พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ที่มักซื้อสินค้าจากการโฆษณาจากอิทธิพลสื่อโทรทัศน์หรือวิทยุ แต่ในปัจจุบันการตัดสินใจซื้อสินค้าส่วนใหญ่จะไม่ได้เกิดขึ้นทันทีหลังจากการรับรู้ถึงแบรนด์สินค้า แต่มักเกิดขึ้นหลังช่วงเวลาก่อนซื้อสินค้า ซึ่งส่วนใหญ่ลูกค้าจะค้นหาข้อมูลใน Search Engine อย่าง Google การอ่านรีวิวจากผู้ที่เคยใช้สินค้านั้น หรือคำแนะนำจาก Celebrity, Blogger, Net Idol ที่ติดตามในโซเชียลมีเดีย ซึ่งในทางการตลาดเรียกบุคคลเหล่านั้นว่า “Influencer” หรือผู้มีอิทธิพลทางความคิดและการกระทำต่อผู้บริโภค แต่มีอีกหนึ่งอย่างที่คล้ายกับ “Influencer” นั่นก็คือ “Key Opinion Leader” หรือเรียกย่อ ๆ ว่า “KOL” มาดูกันดีกว่าว่าสองอย่างนี้เหมือนหรือต่างกันอย่างไร 

Influencer
Influencer คือ ผู้มีอิทธิพลบนสื่อโซเชียล มีผู้ติดตามจำนวนมาก โดยอาจเป็นผู้ที่ทำคอนเทนต์ตามแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น Instagram, Facebook, YouTube แล้วมีคนสนใจจึงติดตาม โดยยิ่งมีผู้ติดตามมากเท่าใด ก็ยิ่งมีอิทธิพลมากเท่านั้น การใช้ Influencer มาทำการรีวิวหรือโปรโมทสินค้านั้น สามารถทำให้ผู้ติดตามรู้สึกเชื่อในสิ่งที่ Influencer พูด เพราะมีความเป็นกันเองเข้าถึงง่ายกว่าการที่แบรนด์ออกมาโฆษณาเอง โดย Influencer ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในสินค้านั้น ๆ อย่างเชี่ยวชาญ เหมือนกับ KOL แต่ Influencer จะมีผู้ติดตามบนโซเชียลที่มีจำนวนมากจากการชื่นชอบในไลฟ์สไตล์ ยกตัวอย่าง เช่น ชมพู่ อารยา ที่มีผู้ติดตามใน Instagram 11.3 ล้าน คน หรือ คิวเท โอ็ปป้า ที่มีผู้ติดตามใน YouTube 8.15 ล้านคน ซึ่งผู้ติดตามส่วนใหญ่เป็นคนที่ชื่นชอบในไลฟ์สไตล์ของตัว Influencer และมักให้ความสนใจกับสินค้าหรือแบรนด์ที่ Influencer รีวิว ดังนั้น การใช้ Influencer เพื่อช่วยโฆษณา หรือรีวิวสินค้าจะช่วยให้คนรู้จัก และเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าได้มากขึ้น

This image has an empty alt attribute; its file name is %E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%97.jpeg.jpg

Key Opinion Leader (KOL)
Key Opinion Leader หรือ KOL คือ ผู้มีอิทธิพลทางความคิด ซึ่งมีบทบาทต่อสังคมออนไลน์ในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก เพราะเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงและมีช่องทางให้ติดตามบนโลกออนไลน์ โดยมีอิทธิพลที่สามารถโน้มน้าวใจของผู้ติดตามได้ KOL จะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จึงทำให้กลุ่มผู้ติดตามนั้นเจาะจงมากกว่า ด้วยความเชี่ยวชาญทำให้ในคอนเทนต์ที่เผยแพร่มีความน่าเชื่อถือต่อผู้บริโภค ช่วยสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้ดูดีขึ้น ยกตัวอย่างเช่น เพจ Facebook ฟันน้ำนม ซึ่งจัดเป็นหนึ่งใน KOL ด้วยความที่เจ้าของเพจมีความเชี่ยวชาญด้านฟันเด็กโดยเฉพาะ ทางเพจจึงจะมีกลุ่มผู้ติดตามที่มีความสนใจในด้านนี้ และไลฟ์สไตล์การนำเสนอคอนเทนต์ เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรงฟันลูกน้อยอย่างถูกวิธี การรีวิวหรือโฆษณาสินค้าที่เกี่ยวกับฟันเด็กจึงทำให้กลุ่มเป้าหมายอย่างคุณแม่ให้ความสนใจมากขึ้น เพราะมีความน่าเชื่อถือ ดังนั้นการใช้ KOL เพื่อช่วยโฆษณาหรือรีวิวสินค้าจะช่วยให้คนรู้จักมากขึ้น และเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าได้มากขึ้นแน่นอน

This image has an empty alt attribute; its file name is %E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A1.jpeg.jpg

เพราะฉะนั้นคนสองกลุ่มนี้ไม่มีใครดีไปกว่าใคร เพียงแค่ต้องเลือกให้ถูกต้องและเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าของแบรนด์ โดยพิจารณาจากกลุ่มผู้ติดตามของพวกเขานั่นเอง

Post by WEBMASTER

0 Comments