Schedule a call with us HERE
Logo
9 May 2022

Loga Community

Loga Community คืออะไร

Loga Community คือ พื้นที่ชุมชนออนไลน์ของผู้ประกอบการที่ใช้งานระบบสมาชิกของ Loga สำหรับพูดคุยโต้ตอบ และแลกเปลี่ยนความรู้ เทคนิค ไอเดียใหม่ๆ เกี่ยวกับการทำระบบสมาชิก รวมถึงเป็นแหล่งข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการทำการตลาดออนไลน์พร้อมเรียนรู้เทคนิคการใช้ระบบสมาชิกจากทีมงานของ Loga ของเราแบบเจาะลึก

ท่านจะได้รับอะไรจาก Loga Community?

  • ได้รับข้อเสนอแนะและโปรโมชันพิเศษรวมถึงฟีเจอร์ใหม่ๆ จาก Loga ก่อนใคร
  • ใช้เป็นช่องทางในการสอบถามการใช้งาน โดยจะมีทีมงาน Loga มาช่วยตอบคำถามและแนะนำ
  • ได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนไอเดียใหม่ๆ ในการทำการตลาดจากกลุ่มผู้ประกอบการจากหลากหลายประเภทธุรกิจ

ร่วมเป็นครอบครัว Loga ได้ที่ Loga Community

Post by WEBMASTER

0 Comments