Give us a call now: 02-108-1791, 084-909-9596
Logo
การใช้งาน Loga Application สำหรับผู้ใช้งานแอปเสือส้ม (ตอนที่1)
11 Oct 2019

การใช้งาน Loga Application สำหรับผู้ใช้งานแอปเสือส้ม (ตอนที่1)

Loga Applcation คือ แอปบัตรสมาชิกที่รวมบัตรสมาชิกของร้านค้าต่างๆ เอาไว้ในแอปนี้ ซึ่งมี Loga หน้าตาเป็นหน้าเสือสีส้ม เป็น Icon ที่หน้าจอหลัก โดยทางผู้ใช้งาน (end-user) สามารถดาวนฺโหลดใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการทั้ง iOS และ Android

ด้วยความที่แอป Loga นี้ มีฟังชันก์ในการใช้งานที่หลากหลาย ทางเราจึงขอนำเสนอวิธีการใช้งาน Loga Application เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ใช้งานได้เรียนรู้ในการใช้งานแอปได้ง่ายยิ่งขึ้น

หน้า E-Card

หน้านี้เราจะใช้เมื่อต้องการยืนยันตัวตนความเป็นเจ้าของสิทธิ์ E-Card นั้น ๆ

ดูโพสต์ และแสดงความคิดเห็น

การแชร์โพสต์ออกสู่ Social Media ต่างๆ

ใช้คูปอง (Self-Redeem)

ใช้คูปอง (Scan QR standee)

ตัวอย่างของใบบันทึกการใช้คูปอง

ตรวจสอบรายการใช้งานแต้ม

แลกของรางวัล (Self-Redeem)

แลกของรางวัล (scan qr standee)

ตัวอย่างใบบันทึกจากการใช้แต้มในการแลกของรางวัล

ตรวจสอบรายการใช้งานเครดิต

อ่านตอนต่อไปที่ การใช้งาน Loga Application สำหรับผู้ใช้งานแอปเสือส้ม (ตอนที่2)

Tags: ,
Post by WEBMASTER

0 Comments

Leave a Comment