Give us a call now: 02-108-1791, 084-909-9596
Logo

Category: Features

 

LOGA Features
16 Mar 2023

LOGA Features

ระบบ Loga เป็นระบบสมาชิกออนไลน์ ซึ่งมีฟีเจอร์มากมายให้ทางร้านใช้งาน ร้านสามารถเลือกใช้งานฟีเจอร์ที่เหมาะกับทางร้านได้ ฟีเจอร์ Loga มีดังนี้ 1. แต้ม (Point) 2. ของรางวัล (Reward) 3. สถิติ (Dashboards)

การกดใช้คูปองผ่านระบบ Loga
27 Jan 2023

การกดใช้คูปองผ่านระบบ Loga

การกดใช้คูปองในระบบ Loga จะสามารถกดใช้คูปองผ่านระบบได้ 3 รูปแบบ 1. การใช้คูปองให้สมาชิกผ่านเว็บหลังบ้าน ขั้นตอนการกดใช้คูปอง เข้าสู่เว็บหลังบ้าน เลือกแท็บสมาชิก กดค้นหาข้อมูลสมาชิก กดแก้ไข 2. ดูตรง คู

สถิติที่เกี่ยวข้องกับสมาชิก
5 Aug 2022

สถิติที่เกี่ยวข้องกับสมาชิก

จากบทความเรื่องสถิติที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน ได้แสดงให้ทางร้านค้ารับทราบถึงผลตอบรับในการในการทำใช้งานแต่ละฟีเจอร์ และสร้างโปรโมชันต่างๆ เพื่อปรับให้เข้ากับกลุ่มลูกค้าและนำไปวางแผนให้เหมาะสมยิ่งขึ้นได