Schedule a call with us HERE
Logo
1 Oct 2020

ชุดคูปองของขวัญ (Giftsets)

ชุดคูปองของขวัญ หรือ Giftsets คือ ชุดคูปองที่ทางร้านค้านำมารวมเป็นกลุ่มกันไว้ เพื่อจัดส่งให้ลูกค้า ใช้สำหรับอำนวยความสะดวกให้ทางร้าน แจกคูปอง ให้กับลูกค้าได้ทีละหลายๆ ใบ โดย สามารถใช้ได้กับ คูปองของขวัญ แบบกำหนดระยะเวลา (Duration gift coupon) เท่านั้น ซึ่งคูปองทั้งหมดจะเริ่มใช้ได้ทันทีที่ได้รับ แต่จะหมดอายุต่างกันตามจำนวนวันที่กำหนดในแต่ละใบ

ขั้นตอนการสร้าง Giftsets

1. สร้าง คูปองของขวัญ (Gift) ที่ต้องการทำเป็น Giftsets โดยตั้งอายุการใช้งานเป็นแบบกำหนดระยะเวลา (by duration) ดูวิธีการสร้างคูปองเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก

2. ไปที่แท็บ “ตั้งค่า” (Manage) > เลือกแท็บย่อย “ชุดของขวัญ (Giftsets)

3. กด “เพิ่มชุดของขวัญ” (Add Giftsets)

4. ระบุชื่อ Giftsets และ เลือกคูปองของขวัญ ที่ต้องการทำเป็น Giftsets

  • หากต้องการเพิ่มคูปองที่ต้องการสร้างเป็น Giftsets กดที่ “เพิ่มคูปอง” (Add Coupon) และสามารถระบุจำนวนคูปองที่ต้องการให้ส่งไว้ได้เลย

5. ตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อย แล้วกด “เพิ่ม” เพื่อทำการสร้าง Giftsets

ขั้นตอนการส่ง Giftsets

1. ไปที่แท็บ “สมาชิก” (Members) > ค้นหา หรือ เลือกสมาชิกที่ต้องการส่ง Giftset

2. กด ไอคอนชุดของขวัญ “Send giftsets”

3. จะปรากฏ pop-up ขึ้นมา (ดังภาพ) ให้เลือกชุด Giftsets ที่ต้องการทำการส่งให้สมาชิก > กด “Send” เพื่อทำการส่ง Giftset

Giftset ถูกส่งให้สมาชิกเรียบร้อย

Tags: ,
Post by WEBMASTER

0 Comments