Schedule a call with us HERE
Logo
11 Oct 2019

การใช้งาน Loga Application สำหรับผู้ใช้งาน (ตอนที่1)

Loga Applcation คือ แอปบัตรสมาชิกที่รวมบัตรสมาชิกของร้านค้าต่างๆ เอาไว้ในแอปนี้ ซึ่งมี Loga หน้าตาเป็นหน้าเสือสีส้ม เป็น Icon ที่หน้าจอหลัก โดยทางผู้ใช้งาน (end-user) สามารถดาวนฺโหลดใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการทั้ง iOS และ Android

ด้วยความที่แอป Loga นี้ มีฟังชันก์ในการใช้งานที่หลากหลาย ทางเราจึงขอนำเสนอวิธีการใช้งาน Loga Application เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ใช้งานได้เรียนรู้ในการใช้งานแอปได้ง่ายยิ่งขึ้น

อ่านตอนต่อไปที่ การใช้งาน Loga Application สำหรับผู้ใช้งานแอปเสือส้ม (ตอนที่2)

Tags: ,
Post by WEBMASTER

0 Comments