Schedule a call with us HERE
Logo
10 Apr 2021

เตรียมพร้อมรับ PDPA กับ Loga

Loga ให้ความสำคัญในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ทุกท่าน และได้เตรียมการต่างๆ เพื่อรองรับ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ ที่เรียกกันสั้นๆ ว่า PDPA หรือ Personal Data Protection Act ซึ่งจะเริ่มบังคับใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2565 นี้ ซึ่งจะมีผลต่อทั้งผู้ใช้ และร้านค้า

ทาง Loga จึงขอแจ้งรายละเอียดต่างๆ ที่ผู้ใช้ และ ร้านค้า ควรทราบและดำเนินการ ดังต่อไปนี้

สำหรับผู้ใช้ Loga

Loga ได้ปรับปรุงเนื้อหานโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)​ ให้ทันสมัย และรองรับข้อกำหนดต่างๆ ใน พรบ.ฯ โดยมีทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ สามารถอ่านเนื้อหาได้ตามด้านล่าง

โดยในนโยบายจะระบุชัดเจนว่าในการใช้งานระบบ Loga เรามีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลใดของลูกค้าบ้าง และใครสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้บ้าง

การยินยอมเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล

ในการเข้าใช้งานซอฟต์แวร์ Loga รุ่นที่ปรับปรุงให้รองรับ พรบ.ฯ (ซึ่งจะทยอยปล่อยใช้งานในเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2564) ผู้ใช้จะต้องรับทราบและให้การยินยอมเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีขั้นตอนการใช้งานดังต่อไปนี้

สำหรับผู้ใช้ใหม่ ในขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าใช้งาน ทั้งกรณีการเข้าใช้งานผ่านทาง แอปพลิเคชัน Loga, แอปพลิเคชันในนามของร้านค้า, LINE account ของทางร้านค้า และเว็บไซต์ จะมีถามความยินยอมให้กดยอมรับก่อนเข้าใช้งาน

สำหรับผู้ใช้เดิม ที่เคยติดตั้งและเข้าใช้งานผ่านทางแอปพลิเคชัน Loga, แอปพลิเคชันในนามของร้านค้า, LINE account ของทางร้านค้า และเว็บไซต์ จะมีคำถามขอความยินยอมให้กดยอมรับก่อน จึงจะสามารถเข้าใช้งานต่อไปได้

Privacy Consent Notice
ความยินยอมเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล

การขอยกเลิก การยินยอมเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ใช้ที่พิจารณาแล้วไม่เห็นด้วย/ไม่ยินยอมตาม ​​​​​นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)​ สำหรับบริการ Loga ฉบับใหม่ สามารถแสดงความจำนงในการยกเลิกการใช้งานแอปพลิเคชั่น Loga โดยการกด “Delete account” ได้ผ่านหน้าเว็บ หรือ แอปพลิเคชัน Loga

ซึ่งหลังจากที่บัญชีผู้ใช้ Loga ของผู้ใช้ได้รับการยกเลิก ทาง Loga จะลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ออกจากระบบของ Loga และจะแจ้งต่อร้านค้าทุกร้านที่ผู้ใช้เป็นสมาชิกอยู่เพื่อให้ร้านค้าลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ท่านดังกล่าว (หากมีการสำเนาขัอมูลเก็บไว้) ออกจากระบบของร้านค้าภายใน 30 วัน

ข้อมูลของผู้ใช้ Loga ที่ถูกยกเลิกไปแล้ว จะไม่สามารถเรียกคืนกลับมาได้อีก ไม่ว่ากรณีใดๆ


สำหรับร้านค้า

ร้านค้าที่มีขั้นตอนต่างๆ ที่ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

รับทราบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และเงื่อนไขการใช้งานฉบับปรับปรุง

Loga ได้ปรับปรุงเนื้อหานโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)​ รวมถึงเอกสารเงื่อนไขการใช้งาน (Terms) ให้ทันสมัย และรองรับการดำเนินการตาม พรบ.ฯ ซึ่งขอความกรุณาร้านค้ารับทราบและปฏิบัติตาม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หมายเหตุ ในกรณีที่ทางร้านค้าต้องการเพิ่มรายละเอียดในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น กรณีที่ร้านค้ามีการนำข้อมูลของลูกค้าไปใช้ในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากที่กำหนด หรือ มีเงื่อนไขการใช้งานอื่นๆ เพิ่มเติมที่ต้องการระบุให้ผู้ใช้ทราบ ร้านค้าสามารถจัดทำ​​​นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับของทางร้าน และแจ้งให้ Loga ดำเนินการเพิ่มเข้าไปในระบบ เพื่อให้ผู้ใช้รับทราบและให้การยินยอมต่อทั้ง​​​​​​นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของทาง Loga และของร้านค้า ก่อนเข้าใช้งาน

การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกของร้านค้า

ร้านค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ เฉพาะผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกของร้านค้านั้นๆ ที่ได้ให้ความยินยอมแล้วเท่านั้น ตามช่องทางต่างๆ ที่กำหนด ซึ่งประกอบด้วยหน้าจอเว็บไซต์ Back Office สำหรับบริหารจัดการระบบ และ API

สำหรับข้อมูลของผู้ใช้เก่าที่มีเกิดขึ้นมาตั้งแต่ก่อนการบังคับใช้กฏหมายฯ ดังกล่าว กรณีที่ผู้ใช้ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบเพื่อให้การยินยอมเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล หลังการบังคับใช้กฏหมายฯ ร้านค้าจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ ได้อีกต่อไป (ข้อมูลจะปรากฏเป็นตัวอักษร *** แทน) จนกว่าผู้ใช้จะเข้าใช้งานระบบอีกครั้ง และกดให้การยินยอม

การลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่แจ้งยกเลิก

กรณีที่ผู้ใช้ยกเลิกการให้ความยินยอมในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและลบบัญชีผู้ใช้ออก,​ ระบบ Loga จะทำการลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ท่านนั้นๆ ออกจากระบบของ Loga และจะแจ้งเตือนทางอีเมลไปยังผู้ดูแลระบบในฝั่งของร้านค้า เพื่อให้ร้านค้ารับทราบ และในกรณีที่ร้านค้ามีการสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เก็บไว้ในระบบของร้านค้า ร้านค้าจะต้องลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ท่านดังกล่าว ภายใน 30 วัน

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่ร้านค้าเป็นผู้นำเข้า

ระบบ Loga มีฟังก์ชัน P-Member ซึ่งคือฟังก์ชันสำหรับในกรณีที่ลูกค้าที่ไม่ต้องการลงแอปพลิเคชัน Loga ใน Smartphone แต่ได้แจ้งหมายเลขโทรศัพท์รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ ให้กับทางร้านไว้ ทางร้านก็สามารถป้อนข้อมูลเหล่านั้น และเบอร์โทรศัพท์ เข้าสู่ระบบ Loga ได้ โดยเป็นประเภทสมาชิกที่เรียกว่า P-Member (ย่อมาจาก Phone member) ผู้ใช้เพียงแค่บอกเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ เมื่อมาใช้บริการ ร้านค้าก็จะทราบถึงตัวตนของผู้ใช้นั้นๆ และสามารถให้คะแนนสะสม หรือ สิทธิประโยชน์อื่นๆ ได้

หลังจากนั้นเมื่อผู้ใช้มีการติดตั้งแอปพลิเคชัน หรือ เข้าสู่ระบบ Loga และมีการระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่ตรงกับที่เคยแจ้งตอนใช้งาน P-Member ไว้ ระบบ Loga ถึงจะแปลงบัญชีผู้ใช้ท่านนั้นๆ ให้กลายเป็นผู้ใช้ปกติของ Loga (เรียกว่า Online member) ซึ่งในขั้นตอนการแปลงบัญชีนี้ ผู้ใช้ก็จะต้องให้ความยินยอมเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล และเข้าสู่กระบวนการปกติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)​ สำหรับบริการ Loga

ทว่าในช่วงที่ผู้ใช้เป็น P-Member อยู่ ข้อมูลส่วนบุคคลที่นำเข้าในระบบ จะถือเป็นข้อมูลภายใต้ความรับผิดชอบของร้านค้า โดย Loga ถือว่า ร้านค้าได้รับความยินยอมจากลูกค้าของท่านในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลกับทางร้านโดยตรงมาก่อนแล้ว (มิได้ให้ผ่านระบบ Loga) และร้านค้าได้ใช้ระบบ Loga ในการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นเพื่อกระทำการต่างๆ ตามสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขที่ร้านค้าได้แจ้งให้กับลูกค้าก่อนหน้านี้แล้ว

ดังนั้น หากร้านค้ามีการใช้งานฟังก์ชัน P-Member ดังกล่าว อยากให้ร้านค้าตรวจสอบให้แน่ใจว่า ร้านค้ามีหลักฐานที่จะแสดงถึงความยินยอมจากลูกค้าของท่านในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลกับทางร้าน เช่น ใบสมัครสมาชิก ที่มีการกรอกเข้ามาโดยผู้ใช้เอง ฯลฯ หรือ ถ้าหากไม่มี หรือ มีไม่ครบควรเร่งจัดทำให้ครบถ้วน และ/หรือ ลบข้อมูลของผู้ใช้ P-Member ที่พบว่าได้ข้อมูลมาโดยไม่ได้รับการยินยอมที่ชัดเจน

ในกรณีที่ร้านค้าพบว่า ได้นำข้อมูลเข้าสู่ระบบ Loga ในรูปแบบ P-Member โดยไม่ได้รับการยินยอมจากลูกค้าเป็นจำนวนมาก และไม่ประสงค์จะเก็บข้อมูลไว้อีกต่อไป สามารถแจ้งให้ทาง Loga ลบข้อมูลผู้ใช้ P-Member ทั้งหมดออกได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย


หากมีข้อสงสัย หรือ ข้อแนะนำเพิ่มเติมใดๆ ในเรื่อง PDPA สามารถติดต่อทีมงาน Loga ได้ทางอีเมล์ [email protected]

Tags: ,
Post by Loga Dev

0 Comments