Schedule a call with us HERE
Logo

All posts by Loga Dev

Features Updates Q3-Q4 2023
2 Jan 2024

Features Updates Q3-Q4 2023

Coupon rewards Rewards (ของรางวัล) เครื่องมือที่ใช้ในการเบิร์นแต้มลูกค้า หรือส่งเสริมการขายให้ลูกค้าอยากจะสะสมแต้ม แต่เดิมรองรับ Phisical products โดยให้ทางร้านใส่ข้อมูล และรูปภาพ เมื่อลูกค้าต้องการแล

Features Updates Q2 2023
11 Jul 2023

Features Updates Q2 2023

Rewards (ของรางวัล) เพิ่มให้จำกัดจำนวนการใช้งานได้ สะสมแต้มแลกของรางวัลเป็นฟีเจอร์พื้นฐานที่แทบทุกร้านใช้ แต่เดิมของรางวัลใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้แต้มให้กับลูกค้า ให้ลูกค้าสามารถเลือกดูของรางวัล

Loga API Integration Guidelines
10 Jul 2023

Loga API Integration Guidelines

สำหรับผู้พัฒนาระบบ POS, E-commerce หรือระบบสารสนเทศใดๆ ที่สนใจเชื่อมต่อระบบกับ Loga เราขอแนะแนวทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้สักเล็กน้อย สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนเริ่มใช้งาน Loga API เมื่อสร้างบัตรสมาชิกผ่านเว

Features Updates Q1-2022 to Q1-2023
15 Mar 2023

Features Updates Q1-2022 to Q1-2023

ห่างหายกันไปนานขออนุญาตรวบทั้งปี 2565 ในโพสเดียวเลยละกัน ขออภัยในความล่าช้าไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะคะ ปรับการแสดงผล หน้าจอฝั่งลูกค้า Booking (การจอง) เพิ่มให้ทางร้านสามารถกรอกเหตุผลได้ เมื่อ Reject เมื่อลูก

วิธีสร้าง LINE LIFF (LINE Login Channel) เพื่อเชื่อมต่อ Loga กับ LINE
28 Apr 2022

วิธีสร้าง LINE LIFF (LINE Login Channel) เพื่อเชื่อมต่อ Loga กับ LINE

หลังจากเปิดการเชื่อมต่อ LINE และจ่ายค่าบริการผ่านเว็บไซต์ Loga Merchant เรียบร้อยแล้ว จะมีส่วนตั้งค่าการเชื่อมต่อ ซึ่งจำเป็นต้องตั้งค่าในเว็บไซต์ของ LINE Official account และ LINE Developer console ก่