Schedule a call with us HERE
Logo
8 Oct 2022

ธุรกิจเรามีลูกค้าประจำอยู่เท่าใด?

จะรู้ได้อย่างไรว่า ร้านของเรามีลูกค้าประจำอยู่มากน้อยแค่ไหน

ลูกค้าประจำมียิ่งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดี เพราะนั่นหมายถึง การกลับมาจับจ่ายใช้สอยที่ร้านของเราอีกเรื่อยๆ สร้างรายได้ให้กับธุรกิจในระยะยาว โดยที่ร้านไม่ต้องลงทุนโฆษณา อัดโปรโมชั่นแรงๆ เพื่อสร้างลูกค้าใหม่อยู่ตลอดเวลา

ลูกค้าประจำ ต่อคิวกันเข้าใช้บริการ

ลูกค้าประจำควรจะมีสักเท่าไหร่? แต่ละธุรกิจมีนิยามของคำว่าลูกค้าประจำไม่เหมือนกัน เช่น ร้านสะดวกซื้อ ร้านกาแฟ คำว่าลูกค้าประจำอาจหมายถึงลูกค้าที่มาใช้บริการทุกวัน หรือทุกสัปดาห์ แต่ถ้าร้านเสริมสวย หรือ ร้านอาหาร อาจจะหมายถึง เช่น เดือนละ 1 ครั้ง เป็นต้น

คำถาม คือ ร้านค้าจะทราบได้อย่างไรว่าตนเองมีลูกค้าประจำแค่ไหน? คิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของลูกค้าทั้งหมด? เพิ่มขึ้นหรือลดลง?

จะให้พนักงานมานั่งจดบันทึกตลอดก็คงจะไม่เหมาะกับยุคสมัย และมีข้อผิดพลาดมาก

วิธีหนึ่งคือ ใช้ระบบ CRM/Loyalty platform เข้ามาช่วย

เช่น มีการให้แต้มเพื่อแลกของรางวัลกับลูกค้าเวลาที่มาใช้บริการ ซึ่งในมุมหนึ่งก็เป็นลูกเล่นทางการตลาดสำหรับดึงดูดให้ลูกค้ากลับมา

แต่ประโยชน์ที่แท้จริง คือ ทำให้ร้านเรามีสถิติการมาใช้บริการของลูกค้าแบบ real-time

และเมื่อลูกค้ามาใช้บริการอีกครั้ง ระบบจะจำได้ว่าเป็นคนเดิม และสามารถวิเคราะห์หาจำนวนฐานลูกค้าประจำได้

ได้ประโยชน์ถึงสองเด้ง!

ตัวอย่างกราฟลูกค้าประจำ ในระบบ Loga

Loga มีฟีเจอร์ที่สามารถบอกจำนวนลูกค้าประจำได้ โดยจะแสดงเป็น อัตราส่วนร้อยละของลูกค้าประจำ ต่อ ลูกค้าทั้งหมด เช่น 25%, 50% ตามภาพตัวอย่างด้านบน

แกน X คือ เวลา, แกน Y คือ อัตราส่วนลูกค้าประจำ โดยกราฟจะมี 2 เส้น คือ สีม่วง และ สีส้ม แสดงถึง อัตราส่วนร้อยละของลูกค้าประจำต่อลูกค้าทั้งหมด ตามนิยามของลูกค้าประจำว่ามีการกลับมาใช้บริการซ้ำ ในช่วงเวลา 7 วัน และ 30 วัน ตามลำดับ

จากกราฟจะเห็นว่า ถ้าใครเป็นเจ้าของธุรกิจนี้คงจะดีใจ เนื่องจากมีอัตราส่วนลูกค้าประจำที่สูงมาก โดยกราฟเส้นสีม่วง (ลูกค้าที่มาใช้บริการทุก 7 วัน) มีอยู่ถึงประมาณร้อยละ 40 ส่วนกราฟเส้นสีส้ม (ลูกค้าที่มาทุก 30 วัน) มีอยู่มากถึง 70% เลยทีเดียว ถ้าแบบนี้ธุรกิจยังไงก็ดีแน่นอน!

ตัวอย่างกราฟลูกค้าประจำ ในระบบ Loga

ตัวอย่างอีกกราฟด้านบน จะเห็นว่า มีลูกค้าประจำอยู่ในระดับ 35% – 45% (กลับมาใช้บริการในระยะ 30 วัน และ 60 วัน ตามลำดับ) แต่กราฟมีช่วงตกลงในเดือน มกราคม และกุมภาพันธ์ และฟื้นกลับมาหลังจากนั้น

ซึ่งร้านค้าก็สามารถนำข้อมูลตรงนี้ไปวิเคราะห์ต่อว่าช่วงนั้นเกิดอะไรขึ้น โปรโมชั่นที่ใช้ มีข้อผิดพลาดอะไรหรือไม่ หรือในช่วงต้นปี ลูกค้ามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอย่างไร

อีกตัวอย่างกราฟที่น่าสนใจ ได้แก่ กราฟแสดงเวลาในการเข้าใช้บริการ โดยแกน X คือ เวลา (24 ชั่วโมง) แกน Y คือ วัน (วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์) และ สีม่วงอ่อนเข้มในกราฟจะแสดงถึงความหนาแน่นของลูกค้าในช่วงเวลานั้น

ตัวอย่าง กราฟแสดงเวลาการเข้าใช้บริการ

จากกราฟตัวอย่าง สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ร้านนี้มีลูกค้าเยอะในช่วงเที่ยง และ ช่วงเย็น, วันเสาร์อาทิตย์มีลูกค้ามากกว่าวันธรรมดาเล็กน้อย และลูกค้ามากที่สุด คือ เที่ยงวันเสาร์อาทิตย์ เป็นต้น

เมื่อทราบจำนวนลูกค้าประจำและพฤติกรรมของลูกค้าของร้านแล้ว ธุรกิจก็สามารถวางแผนกลยุทธ์การตลาดของตนเองได้อย่างแม่นยำขึ้นต่อไป

แล้วร้านของท่านมีลูกค้าประจำอยู่เท่าไหร่?

สนใจใช้งาน Loga สามารถสมัครได้ที่ https://loga.app/ หรือติดต่อ sales@loga.app, LINE @loga

Post by pattara

0 Comments