Schedule a call with us HERE
Logo
4 Jun 2024

วิธีการใช้แต้มแลกของรางวัลให้ลูกค้า

เมื่อลูกค้ามีการสะสมแต้มแล้ว ลูกค้าสามารถนำแต้มมาใช้ได้ โดยการใช้แต้มมีการใช้ได้หลายวิธี ดังนี้

  • วิธีที่ 1 เว็บไซต์ Loga Merchant เหมาะสำหรับร้านค้าที่ใช้คอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊คประจำร้านเป็นหลัก
  • วิธีที่ 2 Android Merchant Application เหมาะสำหรับร้านค้าขนาดเล็ก หรือร้านที่ต้องการความคล่องตัวในการใช้งาน
  • วิธีที่ 3 iOS Merchant Application เหมาะสำหรับร้านค้าขนาดเล็ก หรือร้านที่ต้องการความคล่องตัวในการใช้งาน
  • วิธีที่ 4 ลูกค้าสามารถใช้แต้มแลกของรางวัลด้วยตัวเอง

วิธีที่ 1 เว็บไซต์ LOGA MERCHANT

1. ไปที่แท็บ “สมาชิก” แล้วค้นหาสมาชิกที่ต้องการทำรายการ

2. เมื่อพบสมาชิกแล้ว ให้ดูที่แท็บย่อย “การเป็นสมาชิก” ดูที่หัวข้อ “แต้มคงเหลือ” จะแสดงแต้มปัจจุบัน (Current points) ของสมาชิก

3. กด “แก้ไข” หลังจำนวนแต้ม เพื่อทำรายการใช้แต้มสมาชิก

4. จะปรากฏ pop-up ตามภาพประกอบด้านล่าง ให้เลือกประเภทการใช้แต้ม

  • ทางร้านสามารถระบุแต้มเพื่อใช้แต้ม หรือ เลือกของรางวัลเพื่อใช้แต้ม

5. ตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยแล้วกด “ใช้” จะมีหน้าจอให้ยืนยันข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง กด “Confirm”

6. การใช้แต้มเสร็จเรียบร้อย สามารถตรวจสอบได้ที่แท็บย่อยกิจกรรม

วิธีที่ 2 ANDROID MERCHANT APPLICATION

1. เปิดแอปพลิเคชันขึ้นมา แล้วค้นหาสมาชิกที่ต้องการทำรายการ
2. เลื่อนลงมาจนพบกับเมนู “ใช้คะแนน”
3. ระบุข้อมูลที่จำเป็น ดังนี้
3.1 เลือกประเภทการใช้แต้ม
3.2 ระบุจำนวนแต้ม
3.3 ระบุหมายเหตุ (ลูกค้าจะเห็นหมายเหตุ)
3.4 ระบุหมายเหตุส่วนตัว (ลูกค้าจะไม่เห็นหมายเหตุส่วนตัว แต่ร้านจะเห็น)
4. ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วกด “ใช้คะแนน”

วิธีที่ 3 IOS MERCHANT APPLICATION

1. เปิดแอปพลิเคชันขึ้นมา แล้วค้นหาสมาชิกที่ต้องการทำรายการ
2. เลื่อนลงมาจนพบกับเมนู “แต้ม” กดใช้แต้ม
3. ระบุข้อมูลที่จำเป็น ดังนี้
3.1 เลือกประเภทการใช้แต้ม
3.2 ระบุจำนวนแต้ม
3.3 ระบุหมายเหตุ (ลูกค้าจะเห็นหมายเหตุ)
3.4 ระบุหมายเหตุส่วนตัว (ลูกค้าจะไม่เห็นหมายเหตุส่วนตัว แต่ร้านจะเห็น)
4. ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วกด “ใช้แต้ม”

วิธีที่ 4 ลูกค้าสามารถใช้แต้มแลกของรางวัลด้วยตัวเอง

ฝั่งลูกค้าของร้านสามารถกดแลกของรางวัล ผ่าน LINE ของร้าน หรือแอปพลิเคชัน LOGA ได้

วิธีการแลกของรางวัล

Post by webmaster

0 Comments