Schedule a call with us HERE
Logo

All posts by webmaster

วิธีการตรวจสอบแต้มของลูกค้า
20 Dec 2023

วิธีการตรวจสอบแต้มของลูกค้า

ลูกค้าสามารถตรวจสอบแต้มปัจจุบัน แต้มที่กำลังจะหมดอายุ และ ประวัติการได้รับแต้มของตัวเองได้ผ่าน LINE OA ของร้านที่ลูกค้าเป็นสมาชิกอยู่ หรือตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชัน Loga วิธีการตรวจสอบแต้ม 3. กดดูรายละเอี

การแจ้งเตือนผ่าน LINE Notify แยกสาขา
7 Sep 2023

การแจ้งเตือนผ่าน LINE Notify แยกสาขา

LINE Notify คือ การแจ้งเตือนต่างๆ ผ่าน LINE ให้ทางร้านทราบ เช่น การสั่งซื้อสินค้า การจองขอนัดเข้ารับบริการ หรือแลกของรางวัล เป็นต้น โดยทางร้านสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนได้ผ่านทางเว็บหลังบ้าน ซึ่งก่อนกา

โอนย้ายข้อมูลสมาชิกไปยังเบอร์โทรศัพท์ใหม่
8 Aug 2023

โอนย้ายข้อมูลสมาชิกไปยังเบอร์โทรศัพท์ใหม่

กรณีที่ลูกค้าของร้านมีการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่ และต้องการเปลี่ยนเบอร์เก่าเป็นเบอร์ใหม่ในระบบ Loga ของร้านที่ตนเองสมัครเป็นสมาชิกอยู่ แต่ลูกค้ามักเจอปัญหาเปลี่ยนเบอร์ไม่ได้เพราะเบอร์นี้มีการใช้งานไป

วิธีตั้งค่า สาขา สำหรับแอดมินของร้าน
11 Jul 2023

วิธีตั้งค่า สาขา สำหรับแอดมินของร้าน

ระบบ Loga มีสถิติแสดงรายการใช้งานของสาขา โดยจะแสดงเกี่ยวกับฟีเจอร์ แต้ม การจอง และเครดิต ทางร้านสามารถดูสถิติแยกสาขาในการให้แต้ม ตัดแต้ม ดูจำนวนรายการใช้งานของแต้มได้ หรือสามารถดูจำนวนการจองแยกตามสาขา

การแจ้งเตือนผ่าน LINE
28 Mar 2023

การแจ้งเตือนผ่าน LINE

ในกรณีที่ร้านทำการเชื่อมต่อ LINE กับระบบ Loga ระบบจะสามารถส่งแจ้งเตือนให้ลูกค้าทราบผ่าน LINE เช่น การแจ้งข่าวสาร, ใช้หรือได้รับแต้ม, ใช้หรือได้รับเครดิตร้านค้า, ได้รับคูปอง หรือชุดของขวัญ, แจ้งเตือนสม