Schedule a call with us HERE
Logo
14 Aug 2019

ฟีเจอร์ Credit-to-Point

ฟีเจอร์ Credit-to-Point คือ ฟีเจอร์ที่สร้างมาเพื่อรองรับการให้แต้มหลังจากที่สมาชิกมีการใช้เครดิต เป็นการทำงานร่วมกันกับฟีเจอร์เครดิต และ ฟีเจอร์ Money-to-Point ช่วยร้านค้าให้แต้มกับสมาชิกโดยอัตโนมัติเมื่อมาสมาชิกถูกหักเครดิต เพราะการที่ลูกค้ามาใช้เครดิต ก็เป็นเหมือนการที่ลูกค้ามาใช้จ่ายกับทางร้านเช่นเดียวกัน หากร้านค้าใดมีการทำการสะสมแต้มให้ลูกค้าเมื่อลูกค้ามาใช้จ่ายอยู่แล้ว และมีการใช้งานฟีเจอร์เครดิตด้วย ก็สามารถตั้งค่าให้ทุกการหักเครดิตออก (ประเภทใดก็ได้) ของลูกค้า ได้รับการสะสมแต้มได้เลย โดยไม่ต้องหักเครดิตก่อนแล้วค่อยเพิ่มเเต้มในภายหลัง 

วิธีการตั้งค่า Credit-to-Point

เข้าไปที่เว็บไซต์ https://merchant.loga.app เข้าสู่ระบบให้เรียบร้อย

*หมายเหตุ : ไปที่แท็บ “ตั้งค่า” (Manage) เพื่อทำการ ตั้ง Money-to-Point ให้เรียบร้อย

1. ไปที่แท็บ “เครดิต” (Credits) แล้วสร้างประเภทเครดิตที่ต้องการตั้งค่า หรือ เลือกจากเครดิตที่สร้างไว้อยู่แล้ว โดยกดไปที่ “แก้ไข” ที่ประเภทเครดิตที่ต้องการ

2. กด “Credit-to-Point” เพื่อเลือกประเภท Money-to-Point ที่ต้องการ แล้วกด “บันทึก” เพื่อยืนยันการตั้งค่า

เมื่อทำการตั้งค่า Credit-to-Point เรียบร้อยแล้ว ทางร้านค้าก็สามารถทำการหักเครดิตของลูกค้า แล้วเกิดการให้แต้มไปโดยอัตโนมัติได้เลย กล่าวคือ การทำรายการหักเครดิต 1 ครั้ง จะเกิดรายการใช้งาน 2 รายการ คือ รายการหักเครดิต และ รายการให้แต้ม เพียงเท่านี้ก็ช่วยลดขั้นตอนการทำงานของคุณได้แล้ว

ทำไมต้องตั้งค่า Money-to-Point เพื่อใช้งาน Credit-to-Point?
เพราะระบบจะตรวจสอบจาก Money-to-Point ว่า ทุกๆ การตัดเครดิตจำนวนเท่าไหร่ ถึงจะถูกแปลงเป็นแต้มจำนวนเท่าไหร่

ตัวอย่างเช่น
ทางร้านค้า มีเงื่อนไขการให้แต้ม 100 บาท เท่ากับ 1 แต้ม (ไปตั้งค่าที่ Money-to-Point ก่อน) แล้วทำการตั้งค่ากับ Credit-to-Point ไว้เรียบร้อยแล้ว

วันหนึ่งลูกค้ามาเติมเครดิตประเภทเงินสดไว้ จำนวน 1,000 บาท ซึ่งการเติมเงินนั้น ลูกค้าจะยังไม่ได้แต้ม แต่แล้วลูกค้าท่านเดิมกลับเขามาใช้เครดิตประเภทเงินสดที่ได้เติมไว้ครั้งก่อน ทางร้านค้าก็ทำการหักเครดิตของลูกค้าในระบบ Loga จำนวน 200 บาท จึงจะถือว่าเกิดการใช้จ่ายขึ้น แล้วระบบก็จะทำการให้แต้มลูกค้าท่านั้นโดยอัตโนมัติเลย

Tags: ,
Post by WEBMASTER

0 Comments