Schedule a call with us HERE
Logo

All posts by Webmaster

5 เทคนิคการทำโปรโมชั่นที่เจ้าของร้านกาแฟต้องรู้
26 Apr 2023

5 เทคนิคการทำโปรโมชั่นที่เจ้าของร้านกาแฟต้องรู้

การทำโปรโมชั่นเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยเพิ่มยอดขาย และสร้างความสนใจให้กับสินค้า หรือบริการของร้าน โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ตลาดมีการแข่งขันทางธุรกิจอย่างสูง นอกจากนี้ การทำโปรโมชั่นยังสามารถสร้างความประทับใจ แ

3 เทคนิคทางการตลาดที่การันตีได้ว่า จะทำให้ลูกค้ารักแบรนด์ของเราอย่างแน่นอน
3 Mar 2023

3 เทคนิคทางการตลาดที่การันตีได้ว่า จะทำให้ลูกค้ารักแบรนด์ของเราอย่างแน่นอน

สำหรับธุรกิจต่างๆ การที่ลูกค้าชื่นชอบ และรักในแบรนด์ของเรานั้นย่อมส่งผลต่อรายได้ และความมั่นคงของธุรกิจอย่างปฏิเสธไม่ได้ หลายๆ คนมักจะเรียกกันว่า “เป็นความความภักดีของลูกค้า “ นั่นก็คือการเชื่อมั่นในแ