Schedule a call with us HERE
Logo
28 Dec 2020

วิธีการลบรายการสินค้าด้วย Excel

หากทางร้านค้าต้องการลบรายการสินค้าที่นำลงไปในระบบแล้วครั้งละหลายๆ รายการสามารถทำได้โดยการ import ผ่านไฟล์ excel ที่มีรายชื่อรายการสินค้าเหมือนที่นำลงระบบได้ วิธีการทำ มีดังต่อไปนี้

เข้าไปที่เว็บไซต์ https://merchant.loga.app เข้าสู่ระบบให้เรียบร้อย

  1. ไปที่แท็บ “ร้านค้า” (Shop) เลือกแท็บย่อย “รายการสินค้า” (Products) กดที่ปุ่ม “ส่งออก” (Export)

2. เปิดไฟล์ excel ที่ดาวน์โหลดมา แล้วใส่ Y ที่ช่อง delete หลังคอลัมน์รายการสินค้าที่ต้องการลบออก

3. บันทึกไฟล์ ที่ทำการเติม Y ที่รายการสินค้าที่ต้องการลบออกเรียบร้อยแล้ว

4. นำไป อัปโหลด เข้าสู่ระบบ ที่หน้านำเข้ารายการสินค้า

5. กด “เริ่มนำเข้าข้อมูล” (Start import)

6. หากการนำเข้าข้อมูลสำเร็จ รายการสินค้าที่ใส่ Y ไว้ จะหายไปจากหน้ารายการสินค้า (รายการสินค้าที่เลือกถูกลบเรียบร้อยแล้ว)

Tags:
Post by WEBMASTER

0 Comments