Give us a call now: 02-108-1791, 084-909-9596
Logo
การให้แต้มสมาชิกผ่านไฟล์ Excel (Bulk Point Import)
21 Aug 2019

การให้แต้มสมาชิกผ่านไฟล์ Excel (Bulk Point Import)

Bulk Point Import เป็นอีกวิธีหนึ่งในการให้แต้มลูกค้า โดยระบบดังกล่าวมีหน้าที่นำแต้มที่กำหนดให้ลูกค้าจากไฟล์ Excel ลงสู่ระบบใน Loga Merchant ถือเป็นการให้แต้มแบบ offline ทั้งนี้ ลูกค้าจะไม่ได้แต้มแบบ real-time ทางร้านสามารถเลือกได้เองว่าต้องการให้แต้มในช่วงเวลาใด เช่น อาจเป็นทุกๆ 7 วัน หรือ 15 วัน
เมื่ออัปโหลดแต้มลงระบบแล้วจะปรากฏข้อมูลการให้แต้มลงใน transactions ของระบบหลังบ้าน และคะแนนก็จะปรากฏขึ้นในแอปของลูกค้าด้วย

(การให้แต้มแบบ Bulk Point Import เหมาะสำหรับร้านค้าที่มีหลายสาขา หรือมีหลายธุรกิจที่ใช้บัตรเดียวกัน ข้อดีคือทางเจ้าของร้านสามารถตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดอีกครั้งก่อนที่จะให้แต้มกับลูกค้าได้)

วิธีการให้แต้มด้วยวิธี Bulk Point Import

เข้าไปที่เว็บไซต์ https://merchant.loga.app เข้าสู่ระบบให้เรียบร้อย

1. ไปที่แท็บ “รายงานการใช้งาน” เลือกแท็บย่อย “แต้ม”
2. กดปุ่ม “นำเข้า” เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง

3. จะแสดงป็อปอัพ (ดังภาพด้านล่าง) กด “ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง” เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง แต่ถ้าหากคุณมีไฟล์สำหรับการให้แต้มสมาชิกยู่แล้ว สามารถข้ามขั้นตอนนี้ได้เลย

4. เปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาเมื่อสักครู่ จะพบไฟล์ตัวอย่างสำหรับการระบุข้อมูลต่างๆ เพื่อทำการให้แต้มด้วยวิธี Bulk Point Import โดยทางแอดมินต้อง ระบุข้อมูลลงในไฟล์แล้วทำการบันทึก โดยสามารถดูตัวอย่างตามในไฟล์ได้เลย โดยมีส่วนที่บังคับ 2 ส่วน ได้แก่
cust_uid (เลขสมาชิกจากแอป)
จำนวนแต้มที่ต้องการทำรายการ เป็นจำนวนแต้มสุทธิ หรือยอดค่าใช้จ่ายที่ต้องการให้แปลงค่าก็ได้ (เฉพาะกรณีการให้แต้ม)

This image has an empty alt attribute; its file name is Untitled-37.png
ตัวอย่างไฟล์

5. เมื่อตรวจสอบไฟล์เสร็จแล้ว ให้กลับไปที่หน้าเดิมเพื่อทำการเลือกไฟล์อัปโหลด ในข้อที่ 2 เมื่อเลือกเสร็จแล้ว

6. หน้าจอจะโชว์ผลว่า ข้อมูลที่เราเลือกจะอัปโหลดนั้นถูกต้องหรือไม่
ถ้าถูกต้องทั้งหมด ตัวอักษรจะโชว์เป็นสีเขียวบอกว่า “ready to import” แต่ถ้าไม่ถูกต้อง จะโชว์เป็นตัวอักษรสีแดงพร้อมบอกข้อผิดพลาด

7. ตัวเลือกเสริม สำหรับการ import แต้ม A. ส่ง SMS ให้ P-Member คือ การให้แต้มสมาชิก P-Member ด้วยวิธี bulk point แล้วต้องการให้ระบบส่ง SMS แจ้งเตือนว่าได้รับแต้ม หรือถูกหักแต้ม สามารถทำเครื่องหมายถูกที่ข้อนี้ได้เลย โดยระบบจะเลือกส่งให้เฉพาะสมาชิกที่เป็น P-Member (*ต้องมีโควต้า SMS ในระบบ) B. การแปลงค่ายอดขายให้เป็นแต้มด้วย Monet-to-Point สำหรับการให้แต้มในไฟล์ที่ระบุข้อมูลเป็นยอดขายไว้แล้ว แล้วต้องการใช้ฟีเจอร์ Money-to-Point ในการแปลงจากยอดขายเป็นแต้ม สามารถทำเครื่องหมายถูกที่ข้อนี้ได้เลย และเลือกประเภทของ Money-to-Point ที่ต้องการ


8. เมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วให้กด เริ่มนำเข้า ก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์

Tags: , ,
Post by WEBMASTER

0 Comments