Schedule a call with us HERE
Logo
21 May 2021

วิธีการเพิ่มรายการสินค้าด้วยไฟล์ excel

วิธีการนำรายการสินค้าลงแอปพลิเคชัน ของ Loga มี 2 วิธีด้วยการ คือ 1. การนำลงผ่านโดยไฟล์ Excel ซึ่งเหมาะสำหรับร้านค้าที่มีสินค้าจำนวนมาก ต้องการนำรายการสินค้าลงทีละหลายๆ รายการ และ 2. การนำลงผ่านทางหน้าเว็บไซต์ ที่เหมาะสำหรับร้านค้าที่ต้องการความง่ายและรวดเร็ว สามารถนำสินค้าเพิ่มที่หน้าเว็บไซต์ได้ทีละรายการ ในบทความนี้ เราจะมากล่าวถึงวิธีการนำลงผ่านโดยไฟล์ Excel มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

เข้าไปที่เว็บไซต์ https://merchant.loga.app ทำการเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อย

  1. ไปที่แท็บ “ร้านค้า” (Shop) > เลือกแท็บย่อย “สินค้า” (Product)
  2. กด “นำเข้า” (Import) จะปรากฎ pop-up (ดังภาพ)

3. กด “ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง” (Download sample file) > เมื่อเปิดไฟล์มา จะพบตัวอย่างการใส่ข้อมูล ให้ระบุข้อมูลของสินค้าที่ต้องการนำเข้า ตาม field ต่อไปนี้

* ในช่องสีฟ้า คือ บังคับระบุข้อมูล
4. ระบุข้อมูลรายการสินค้าลงใน sheet “Product”

ตัวอย่างข้อมูลที่ทำการระบุ

5. ตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยแล้วกดบันทึก

6. กลับมาที่หน้า pop-up กด “อัปโหลด” (Upload) > เลือกไฟล์ที่บันทึกไว้ตามข้อที่ 5.

7. หน้าจอจะแสดงสถานะของไฟล์อัปโหลดข้อมูลรายการสินค้า

8. กด “เริ่มนำเข้าข้อมูล” (Start import)

9. การนำเข้าข้อมูลสำเร็จ

10. กดไปปุ่ม “นำเข้า” ที่แสดง pop-up > กดแท็บ “รูปภาพ”

11. กด “อัพโหลด” (Upload)

12. เลือกรูปภาพที่ต้องการทีละรูป หรือ รวมรูปภาพทั้งหมดในรูปแบบไฟล์ zip แล้วเลือกไฟล์ได้เลย

*กรณี Zip file ชื่อและนามสกุลของรูปภาพในไฟล์ที่ import product จะต้องตรงกับรูปภาพในไฟล์ Zip ทุกตัวอักษร ทั้งชื่อ.นามสกุลไฟล์ภาพ

13. แสดงสถานะการอัพโหลดรูปภาพ

การนำเข้าข้อมูลรายการสินค้าเป็นอันเสร็จเรียบร้อย

วิธีการเพิ่ม product option ด้วยการ import (Excel)

การเพิ่มตัวเลือกของรายการสินค้าด้วยการ import excel นั้น ต้องทำในไฟล์เดียวกันกับที่ import product โดยวิธีการต่อไปนี้

เมื่อเปิดที่ไฟล์ Sample bluk product จะพบ sheet ที่ชื่อ “Product option” เป็นช่องที่ต้องใส่ข้อมูล ให้ระบุข้อมูลของสินค้าที่ต้องการนำเข้า ตาม field ต่อไปนี้

This image has an empty alt attribute; its file name is image-45.png
ชื่อคอมลัมน์คำอธิบาย
product_ref_id Reference ID ของสินค้าหลัก
ref_id Reference ID หมายเลขอ้างอิงสินค้า ซึ่งจำเป็นต้องไม่ซ้ำกัน
name ชื่อตัวเลือก
description รายละเอียดตัวเลือก
price ราคาสินค้า (ถ้ามีการลดราคา จะเป็นราคาหลังลด)
stock จำนวนสินค้า (ถ้าเป็น 0 จะซื้อไม่ได้)
sort ลำดับการจัดเรียงตัวเลือก
delete ใส่ y หรือ yes หรือ true เพื่อลบตัวเลือกออกโดยต้องระบุ ref_id ให้ตรงกับตัวเลือกที่จะลบด้วย

เมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วกดบันทึกแล้ว import product ตามขั้นตอนปกติได้เลย

Tags: , ,
Post by WEBMASTER

0 Comments