Schedule a call with us HERE
Logo

Tag Archives: import

การนำเข้าข้อมูลสมาชิก (Import P-Members)
28 Dec 2021

การนำเข้าข้อมูลสมาชิก (Import P-Members)

การนำข้อมูลสมาชิกเข้าสู่ระบบ Loga มีประโยชน์เพื่อให้ทางร้านค้าได้เก็บข้อมูลสมาชิกไว้ในฐานข้อมูลได้ก่อนโดยที่ลูกค้ายังไม่ได้ดาวน์โหลดแอปฯ หรือ login ผ่าน LINE หรือสำหรับบางร้านที่มีสิทธิ์คงเหลือของสมาช

วิธีการเพิ่มรายการสินค้าด้วยไฟล์ excel
21 May 2021

วิธีการเพิ่มรายการสินค้าด้วยไฟล์ excel

วิธีการนำรายการสินค้าลงแอปพลิเคชัน ของ Loga มี 2 วิธีด้วยการ คือ  1. การนำเข้าโดยไฟล์ Excel ซึ่งเหมาะสำหรับร้านค้าที่มีสินค้าจำนวนมาก ต้องการนำรายการสินค้าลงทีละหลายๆ รายการ 2. การนำเข้าผ่านทางหน้าเว็

การนำเเข้าแต้มสมาชิกผ่านไฟล์ Excel (Bulk Point Import)
21 Aug 2019

การนำเเข้าแต้มสมาชิกผ่านไฟล์ Excel (Bulk Point Import)

Bulk Point Import เป็นอีกวิธีหนึ่งในการให้แต้มลูกค้า โดยวิธีการดังกล่าวสามารถนำแต้มให้ลูกค้าได้จากไฟล์ Excel ทางร้านสามารถเลือกได้เองว่าต้องการให้แต้มในช่วงเวลาใด เช่น อาจเป็นทุกๆ 7 วัน หรือ 15 วันเมื