Schedule a call with us HERE
Logo

Tag Archives: package

จัดการฟีเจอร์เครดิต ได้ 3 ช่องทาง
21 Mar 2022

จัดการฟีเจอร์เครดิต ได้ 3 ช่องทาง

ฟีเจอร์เครดิต (Credits) หรือบางประเภทธุรกิจเรียกว่าแพ็กเกจ เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ร้านค้าสามารถวางกลยุทธ์ Bundle Pricing โดยขายสินค้าหรือบริการเป็นแพ็กเกจ อีกทั้งยังสามารถเปิดใช้งานเป็นกระเป๋าเงิน (W

การตั้งค่าเครดิต (Credits)
21 Aug 2019

การตั้งค่าเครดิต (Credits)

เครดิตเปรียบเสมือนกระเป๋าเงินที่ลูกค้าสามารถเติมเงินเข้าไปได้เพื่อใช้แทนเงินสด หน่วยของเครดิตสามารถกำหนดเป็นหน่วยอะไรก็ได้ตามที่ทางร้านค้าต้องการ เช่น บาท หรือจำนวน ครั้ง ที่เข้ามาใช้บริการ หรือจำนวน