Give us a call now: 02-108-1791, 084-909-9596
Logo

Category: Merchant Application

Loga Merchant Application (iOS)
28 Apr 2020

Loga Merchant Application (iOS)

Loga Merchant Application (iOS) คือ แอปพลิเคชันสำหรับร้านค้า เป็นเหมือนเว็บไซต์การใช้งานขนาดย่อ มีฟีเจอร์หลักๆ ในการทำรายการหน้าร้าน รองรับผู้ใช้งานระบบ iOS โดยเฉพาะ  Loga Merchant Application (i

แอปพลิเคชัน Loga Merchants (Android)
4 Jul 2019

แอปพลิเคชัน Loga Merchants (Android)

แอปพลิเคชัน Loga Merchants คือ แอปพลิเคชันสำหรับโทรศัพท์มือถือแอนดรอยด์ มีคุณสมบัติในการจัดการระบบสมาชิก มีลักษณะการจัดการระบบสมาชิกคล้ายๆ Merchant Website ขนาดย่อ โดยผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดได้โดยเข้