Schedule a call with us HERE
Logo

Category: BI Analytics

ทำความรู้จัก Loga BI Analytics
12 Jun 2024

ทำความรู้จัก Loga BI Analytics

คุณรู้หรือไม่ว่า ลองนึกดูว่าคุณสามารถทำอะไรกับคำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ง่ายด้วย BI Analytics ของธุรกิจของคุณ ในปัจจุบัน หลายคนเริ่มพูดถึง BI Analytics กันมากขึ้น ในบทความนี้จะอธิบา

ธุรกิจยุคใหม่ ต้องเข้าใจความต้องการลูกค้า : รู้ข้อมูล insight ลูกค้า ด้วย Loga BI Analytics
31 May 2024

ธุรกิจยุคใหม่ ต้องเข้าใจความต้องการลูกค้า : รู้ข้อมูล insight ลูกค้า ด้วย Loga BI Analytics

ธุรกิจสมัยนี้มีการแข่งขันกันสูงมาก ปัจจัยหลักที่มีส่วนสำคัญในการชี้เป็นชี้ตายของธุรกิจของเราก็คือ ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า ซึ่งบริษัทใดที่สามารถเข้าใจปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจและพฤติกรรมลูกค้าถือว่าม