Schedule a call with us HERE
Logo

Category: Dashboard

ธุรกิจยุคใหม่ ต้องเข้าใจความต้องการลูกค้า : รู้ข้อมูล insight ลูกค้า ด้วย Loga BI Analytics
31 May 2024

ธุรกิจยุคใหม่ ต้องเข้าใจความต้องการลูกค้า : รู้ข้อมูล insight ลูกค้า ด้วย Loga BI Analytics

ธุรกิจสมัยนี้มีการแข่งขันกันสูงมาก ปัจจัยหลักที่มีส่วนสำคัญในการชี้เป็นชี้ตายของธุรกิจของเราก็คือ ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า ซึ่งบริษัทใดที่สามารถเข้าใจปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจและพฤติกรรมลูกค้าถือว่าม

Loga Tips :  ดูข้อมูลลูกค้าที่หายไปด้วย Inactive Tag
29 Nov 2023

Loga Tips : ดูข้อมูลลูกค้าที่หายไปด้วย Inactive Tag

เคยสงสัยมั้ยคะว่าฐานข้อมูลสมาชิกที่เรามีอยู่จริง ๆ แล้วมีลูกค้าที่ไม่ได้มาใช้บริการร้านเรานานกี่คนกันนะ ? วันนี้ Loga มีวิธีดูข้อมูลสมาชิกที่ไม่มีความเคลื่อนไหวง่าย ๆ มาบอกค่ะ ค่าตั้งต้นของระบบจะมีการ