Give us a call now: 02-108-1791, 084-909-9596
Logo

Tag Archives: Point of Sales

เปลี่ยนมาใช้ Loga แล้วก็อย่าลืมเชื่อมโยงระบบ POS
4 Jul 2019

เปลี่ยนมาใช้ Loga แล้วก็อย่าลืมเชื่อมโยงระบบ POS

เราจะเห็นว่าในปัจจุบันหลายร้านค้ามีระบบ Point-of-Sales (POS) มารองรับการขายและออกใบเสร็จให้ลูกค้า ถ้าหากคุณลูกค้ามีความประสงค์จะใช้งาน Loga ร่วมกับ POS ที่คุณมีอยู่ ก็สามารถทำได้ง่าย ๆ ด้วยการปรับระบบ