Schedule a call with us HERE
Logo

Tag Archives: top-up

การตั้งค่าฟีเจอร์เครดิต สำหรับการ top up ด้วยตนเอง
10 Jul 2024

การตั้งค่าฟีเจอร์เครดิต สำหรับการ top up ด้วยตนเอง

ร้านค้าที่มองหาช่องการการนับจำนวนคอร์สของลูกค้า หรือมองหาช่องทางในการเก็บเงินของลูกค้าก่อนสามารถเลือกใช้งานฟีเจอร์เครดิตได้เลย โดยปกติแล้วร้านสามารถบริหารจัดการในการเติมเครดิตให้ลูกค้าได้เองผ่านหน้าเว