Give us a call now: 02-108-1791, 084-909-9596
Logo

All posts by WEBMASTER

วิธีการส่งคูปองให้สมาชิกรายบุคคล
17 Apr 2020

วิธีการส่งคูปองให้สมาชิกรายบุคคล

คูปองของขวัญ และคูปองบัตรผ่าน เป็นคูปองที่จะถูกส่งเมื่อแอดมินทำการเลือกส่งให้สมาชิกรายบุคคล ด้วยเงื่อนไขใดๆ ก็แล้วแต่ทางร้านค้าจะตั้งขึ้นมาได้เลย อาจเนื่องในโอกาสพิเศษ หรือเป็นคูปองที่ต้องชำระเงินเท่า

การใช้งาน Loga Application สำหรับผู้ใช้งานแอปเสือส้ม (ตอนที่1)
11 Oct 2019

การใช้งาน Loga Application สำหรับผู้ใช้งานแอปเสือส้ม (ตอนที่1)

Loga Applcation คือ แอปบัตรสมาชิกที่รวมบัตรสมาชิกของร้านค้าต่างๆ เอาไว้ในแอปนี้ ซึ่งมี Loga หน้าตาเป็นหน้าเสือสีส้ม เป็น Icon ที่หน้าจอหลัก โดยทางผู้ใช้งาน (end-user) สามารถดาวนฺโหลดใช้งานได้ทั้งระบบป

การเริ่มต้นใช้งาน Loga Application
11 Oct 2019

การเริ่มต้นใช้งาน Loga Application

เริ่มต้นด้วยการลงทะเบียนเพื่อสมัครสมาชิกบนแอปพลิเคชัน Loga การสมัครสมาชิก ผู้ใช้งานสามารถเลือกวิธีการสมัครได้ 3 วิธี ดังนี้ 1. เบอร์โทรศัพท์ (รอรับ OTP ในการยืนยันตัวตน)2. อีเมล (รอรับลิงก์นทางอีเมลเพ

การให้แต้มสมาชิกผ่านไฟล์ Excel (Bulk Point Import)
21 Aug 2019

การให้แต้มสมาชิกผ่านไฟล์ Excel (Bulk Point Import)

Bulk Point Import เป็นอีกวิธีหนึ่งในการให้แต้มลูกค้า โดยระบบดังกล่าวมีหน้าที่นำแต้มที่กำหนดให้ลูกค้าจากไฟล์ Excel ลงสู่ระบบใน Loga Merchant ถือเป็นการให้แต้มแบบ offline ทั้งนี้ ลูกค้าจะไม่ได้แต้มแบบ r