Give us a call now: 02-108-1791, 084-909-9596
Logo

All posts by WEBMASTER

Loga Community
9 May 2022

Loga Community

Loga Community คืออะไร Loga Community คือ พื้นที่ชุมชนออนไลน์ของผู้ประกอบการที่ใช้งานระบบสมาชิกของ Loga สำหรับพูดคุยโต้ตอบ และแลกเปลี่ยนความรู้ เทคนิค ไอเดียใหม่ๆ เกี่ยวกับการทำระบบสมาชิก รวมถึงเป็นแห

ลูกค้าหายไป! เจ้าของร้านต้องรู้ก่อนจะเสียลูกค้าไป
22 Mar 2022

ลูกค้าหายไป! เจ้าของร้านต้องรู้ก่อนจะเสียลูกค้าไป

เป็นเรื่องน่าเสียดายที่เจ้าของร้านค้าหรือธุรกิจขนาดเล็กส่วนใหญ่มักจะทุ่มเทงบประมาณให้กับการโฆษณาเพื่อแสวงหาลูกค้าใหม่ๆ จนอาจละเลยที่จะให้ความสำคัญกับจำนวนลูกค้าเก่าที่ค่อยๆ หายไปอย่างไม่รู้ตัว ท่ามกลา

บริหารฟีเจอร์เครดิต ได้ 3 ช่องทาง
21 Mar 2022

บริหารฟีเจอร์เครดิต ได้ 3 ช่องทาง

ฟีเจอร์เครดิต (Credits) หรือบางประเภทธุรกิจเรียกว่าแพ็กเกจ เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ร้านค้าสามารถวางกลยุทธ์ Bundle Pricing โดยขายสินค้าหรือบริการเป็นแพ็กเกจ อีกทั้งยังสามารถเปิดใช้งานเป็นกระเป๋าเงิน (W

วิธีการเพิ่มแต้มให้ลูกค้า
15 Mar 2022

วิธีการเพิ่มแต้มให้ลูกค้า

ฟีเจอร์สะสมแต้ม (Points collection) เป็นฟีเจอร์ยอดนิยมที่หลายๆ ร้านค้าเลือกใช้งานเพื่อเป็นตัวเรียกลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเก่า เพราะเป็นฟีเจอร์ที่เข้าใจง่าย และสามารถประยุกต์ใช้งานได้หลายแนวคิด อย่

วิธีเปิดใช้งาน LINE Integration
24 Feb 2022

วิธีเปิดใช้งาน LINE Integration

หากร้านค้าต้องการใช้แพ็กเกจ LINE Integration สามารถเปิดใช้และชำระค่าบริการออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Loga Merchant ได้ง่ายๆ เพียง 5 ขั้นตอน โดยสามารถเลือกชำระเป็นยอดเต็มจำนวน หรือผ่อนชำระรายเดือนก็ได้ มีวิธี