Give us a call now: 02-108-1791, 084-909-9596
Logo
การจองผ่านแอป Loga และ LINE
5 Oct 2020

การจองผ่านแอป Loga และ LINE

จองคิว หรือจองเวลาในการใช้บริการ ด้วยฟีเจอร์การจองในแอปพลิเคชัน Loga ช่วยให้ร้านค้าและลูกค้าสะดวกสบายขึ้น ลดการติดต่อกับลูกค้าผ่านหลากหลายแอปพลิเคชันให้วุ่นวาย การจองคิวก็ทำได้ในแอปเดียว Loga หรือ จองผ่าน LINE

ขั้นตอนการจองผ่าน มีดังนี้
กดเข้าแอป Loga หรือ LINE@ ของทางร้าน

1. กดเข้า Booking                                                                  2. กดเลือกสาขา
3.เลือกกิจกรรม                                                                4. เลือกวันที่และเวลาต้องการจอง
5.เลือกขั้นตอนการชำระเงิน สามารถเลือกการโอนเข้าบัญชีธนาคารของทางร้าน หรือสแกนจ่ายโดย Thai QR
6.รอการยืนยันการจอง                                                                                      7.การจองยืนยันเรียบร้อย

นอกจากฟีเจอร์การจองแล้ว แอป Loga ยังมีอีกหลากหลายฟีเจอร์ที่น่าสนใจ หากสนใจใช้แอป Loga หรือ ใช้งานผ่าน LINE สามารถติดต่อเราได้เลย

Post by webmaster

0 Comments