Give us a call now: 02-108-1791, 084-909-9596
Logo

Category: Others

การวิเคราะห์ข้อมูลสมาชิกและข้อมูลการใช้งาน
2 Sep 2021

การวิเคราะห์ข้อมูลสมาชิกและข้อมูลการใช้งาน

Loga เป็นระบบสมาชิก ที่ให้ความสำคัญกับข้อมูลทางร้านค้า สามารถตรวจสอบดูข้อมูลสมาชิกได้ทั้งแบบข้อมูลดิบ เช่น ชื่อ วันเกิด อีเมลของสมาชิก และข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลทางสถิติแล้ว เช่น สถิติการใช้จ่าย เป็น

การอ้างอิงผู้แนะนำ (Referrer)
24 May 2020

การอ้างอิงผู้แนะนำ (Referrer)

การอ้างอิงผู้แนะนำ (Referrer) คืออะไร? การอ้างอิงผู้แนะนำ (Referrer) คือ ฟีเจอร์ที่สร้างมาเพื่อให้สมาชิกทำการระบุรหัสอ้างอิง ของสมาชิกอีกคนหนึ่ง ที่แนะนำให้มาทำการสมัครสมาชิกผ่านแอปพลิเคชัน Loga โดยรห