Schedule a call with us HERE
Logo

Tag Archives: ระบบจอง

เปลี่ยนการโทรจองแบบ เดิม ๆ ให้ เป็นระบบนัดหมายที่สะดวกใช้งานง่าย
27 Apr 2024

เปลี่ยนการโทรจองแบบ เดิม ๆ ให้ เป็นระบบนัดหมายที่สะดวกใช้งานง่าย

ธุรกิจของคุณมีระบบจองบน LINE OA เป็นของตนเองแล้วหรือยัง ? เปลี่ยนการโทรจองแบบ เดิม ๆ ให้ เป็นระบบนัดหมายที่สะดวกใช้ง่าย เพียงแค่ใช้งานฟีเจอร์การจองของ Loga ผ่าน LINE OA ฟีเจอร์การจอง จะช่วยเพิ่มประสิท