Give us a call now: 02-108-1791, 084-909-9596
Logo

Tag Archives: Loga

What is Loga?
5 Feb 2020

What is Loga?

Loga (โลกา) คือ แอปพลิเคชันที่รวบรวมบัตรสมาชิกหลากหลายร้านค้าได้ในแอปเดียว ทำให้ร้านค้าของคุณไม่ต้องพิมพ์บัตรสมาชิกอีกต่อไป ลูกค้าไม่ต้องพกบัตร อีกต่อไป ทำได้ง่ายๆ เพียงสมัครบัตรสมาชิก (Member cards)

การใช้งาน Loga Application สำหรับผู้ใช้งาน (ตอนที่1)
11 Oct 2019

การใช้งาน Loga Application สำหรับผู้ใช้งาน (ตอนที่1)

Loga Applcation คือ แอปบัตรสมาชิกที่รวมบัตรสมาชิกของร้านค้าต่างๆ เอาไว้ในแอปนี้ ซึ่งมี Loga หน้าตาเป็นหน้าเสือสีส้ม เป็น Icon ที่หน้าจอหลัก โดยทางผู้ใช้งาน (end-user) สามารถดาวนฺโหลดใช้งานได้ทั้งระบบป

การเริ่มต้นใช้งาน สมัครสมาชิกผ่าน Loga Application
11 Oct 2019

การเริ่มต้นใช้งาน สมัครสมาชิกผ่าน Loga Application

เริ่มต้นด้วยการลงทะเบียนเพื่อสมัครสมาชิกบนแอปพลิเคชัน Loga การสมัครสมาชิก ผู้ใช้งานสามารถเลือกวิธีการสมัครได้ 3 วิธี ดังนี้ 1. เบอร์โทรศัพท์ (รอรับ OTP ในการยืนยันตัวตน)2. อีเมล (รอรับลิงก์นทางอีเมลเพ