Give us a call now: 02-108-1791, 084-909-9596
Logo

Tag Archives: pass

วิธีการสร้างคูปองบัตรผ่าน (Pass)
21 Aug 2019

วิธีการสร้างคูปองบัตรผ่าน (Pass)

คูปองบัตรผ่าน หรือ Pass เป็น คูปองอีกประเภทหนึ่งของ Loga มีหน้าที่เป็นตัวช่วยในการนับเวลาในการเข้ามาใช้บริการ หรือเป็นตัวแทนของบัตรผ่านเข้าใช้บริการ หรือเข้าสถานที่ ในรูปแบบของ E-Coupon เหมาะสำหรับธุร