Schedule a call with us HERE
Logo

All posts by Webmaster

3 เทคนิคทางการตลาดที่การันตีได้ว่า จะทำให้ลูกค้ารักแบรนด์ของเราอย่างแน่นอน
3 Mar 2023

3 เทคนิคทางการตลาดที่การันตีได้ว่า จะทำให้ลูกค้ารักแบรนด์ของเราอย่างแน่นอน

สำหรับธุรกิจต่างๆ การที่ลูกค้าชื่นชอบ และรักในแบรนด์ของเรานั้นย่อมส่งผลต่อรายได้ และความมั่นคงของธุรกิจอย่างปฏิเสธไม่ได้ หลายๆ คนมักจะเรียกกันว่า “เป็นความความภักดีของลูกค้า “ นั่นก็คือการเชื่อมั่นในแ

วิธีการตั้งราคา ให้ลูกค้ารู้สึกว่า “ถูก” ที่สุด!
9 Oct 2022

วิธีการตั้งราคา ให้ลูกค้ารู้สึกว่า “ถูก” ที่สุด!

การตั้งราคา คือกลยุทธ์ทางการตลาดที่สำคัญไม่ว่าเราจะทำธุรกิจอะไรก็ตาม และยิ่งเรารู้เคล็ดลับในการตั้งราคามากเท่าไหร่ เราก็จะยิ่งได้เปรียบคู่แข่งมากขึ้นเท่านั้น แน่นอนว่าสินค้าราคาถูกสามารถเพิ่มความต้องใ