Schedule a call with us HERE
Logo

Category: Credits

บริหารฟีเจอร์เครดิต ได้ 3 ช่องทาง
21 Mar 2022

บริหารฟีเจอร์เครดิต ได้ 3 ช่องทาง

ฟีเจอร์เครดิต (Credits) หรือบางประเภทธุรกิจเรียกว่าแพ็กเกจ เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ร้านค้าสามารถวางกลยุทธ์ Bundle Pricing โดยขายสินค้าหรือบริการเป็นแพ็กเกจ อีกทั้งยังสามารถเปิดใช้งานเป็นกระเป๋าเงิน (W

การตั้งค่าเครดิต (Credits)
21 Aug 2019

การตั้งค่าเครดิต (Credits)

เครดิตเปรียบเสมือนกระเป๋าเงินที่ลูกค้าสามารถเติมเงินเข้าไปได้เพื่อใช้แทนเงินสด หน่วยของเครดิตสามารถกำหนดเป็นหน่วยอะไรก็ได้ตามที่ทางร้านค้าต้องการ เช่น บาท หรือจำนวน ครั้ง ที่เข้ามาใช้บริการ หรือจำนวน

ฟีเจอร์ Credit-to-Point
14 Aug 2019

ฟีเจอร์ Credit-to-Point

ฟีเจอร์ Credit-to-Point คือ ฟีเจอร์ที่สร้างมาเพื่อรองรับการให้แต้มหลังจากที่สมาชิกมีการใช้เครดิต เป็นการทำงานร่วมกันกับฟีเจอร์เครดิต และ ฟีเจอร์ Money-to-Point ช่วยร้านค้าให้แต้มกับสมาชิกโดยอัตโนมัติเ