Schedule a call with us HERE
Logo
22 May 2021

Features Updates – May 21, 2021

ในช่วงปลายปีที่แล้ว Loga ได้ออกฟีเจอร์ Booking เพื่อหวังจะช่วยเป็นเครื่องมือให้ร้านค้าสามารถประกอบธุรกิจได้สะดวกมากขึ้น เหตุจากในช่วงที่มีการระบาดของโรค Covid-19 ร้านค้าต้องจำกัดจำนวนลูกค้า เพื่อลดความแออัดภายในร้าน ร้านค้าจำนวนมากต้องจัดระบบใหม่ ให้ลูกค้าจองเวลาเข้ารับบริการได้ล่วงหน้า บางร้านถึงกับไม่รับลูกค้าหน้าร้านเลยทีเดียว

หลังจากเปิดให้ใช้ฟีเจอร์นี้ไป เราก็ได้เก็บรวบรวมผลตอบรับ คำแนะนำต่างๆ กลับมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อลูกค้าคนพิเศษของเราเช่นเคย รอบนี้จะขอนำเสนอส่วนจัดการของทางร้านค่ะ

แต่เดิม แม้เราจะพัฒนาระบบจอง ให้ลูกค้าเลือกจองเข้ารับบริการได้โดยง่ายแล้ว โดยใช้แอปพลิเคชัน Loga หรือใช้ผ่าน LINE (บน LINE OA ของร้านที่เชื่อมต่อ) แต่ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่คือ สำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกจะใช้ smartphone แล้วก็จะไม่สามารถจองเข้ารับบริการได้ไปด้วย

Booking เลือกสาขา
Booking เลือกกิจกรรม
Booking เลือกวันเวลา

แม้ทางร้านจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้ โดยรับจองจากช่องทางอื่น เช่นทางโทรศัพท์ หรือแชท แต่ข้อมูลก็จะไม่ถูกรวมศูนย์ ทำให้ยากต่อการจัดการ และก็น่าเสียดายที่ Booking ของ Loga มีฟีเจอร์จำกัดจำนวนเข้ารับบริการอยู่ แต่ถ้าไม่สามารถนำลูกค้าที่ Offline เข้าระบบได้ ก็จะเสียประโยชน์ในการใช้ฟีเจอร์นี้ไป

เราจึงพัฒนาต่อยอด ให้ทางร้านสามารถจองแทนลูกค้า (Make customer appointment) ได้ ซึ่งแน่นอนว่าไหนๆ จะพัฒนาให้จองแทนลูกค้าได้แล้ว ก็ต้องมีทั้งแบบเลือกสมาชิก (เพื่อเก็บเป็นประวัติ) และไม่ระบุสมาชิก (สำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกใช้ smartphone)

Loga Merchant > Booking
Make customer appointment

ทางทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า Loga จะมีส่วนช่วยในการบริหารจัดการ ดูแลลูกค้าคนพิเศษของท่าน และจักพัฒนาระบบ ให้ทันสมัย ตอบรับสถานการณ์ต่างๆ เพราะท่านก็คือลูกค้าคนพิเศษของเราเช่นกัน


สุดท้ายนี้ ขอฝากติดตามข่าวอัพเดทฟีเจอร์ประจำ 1-2 สัปดาห์ ได้ที่นี่นะคะ Features Updates

Tags:
Post by Loga Dev

0 Comments