Schedule a call with us HERE
Logo

Tag Archives: customerTags

Auto customer tags ใน Loga
18 Oct 2021

Auto customer tags ใน Loga

Customer tags คืออะไร? แท็กเปรียบเสมือนป้ายชื่อพิเศษ ที่เราไว้ติดให้ลูกค้าเพื่อทำเครื่องหมายไว้ ในความหมายต่างๆ ที่เราต้องการค่ะ เช่น ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ, มีลูกเล็กหลายคน, เป็นเจ้าของรถหลายคัน, ลู

Features Updates – Jun 4, 2021
5 Jun 2021

Features Updates – Jun 4, 2021

Updates โฉมใหม่ และการปักหมุดโพสต์ หน้า Updates คืออะไร? เป็นหน้าที่ใช้แสดงโพสต์ และแจ้งเตือนความเป็นไปต่างๆ ของสมาชิกภาพ ไม่ว่าจะเป็น ได้รับการปรับระดับใหม่ ได้รับแต้ม คูปอง เครดิต ฯลฯ แล้วโพสต์ล่ะ ค