Schedule a call with us HERE
Logo

Tag Archives: howto

การเริ่มต้นใช้งาน สมัครสมาชิกผ่าน Loga Application
11 Oct 2019

การเริ่มต้นใช้งาน สมัครสมาชิกผ่าน Loga Application

เริ่มต้นด้วยการลงทะเบียนเพื่อสมัครสมาชิกบนแอปพลิเคชัน Loga การสมัครสมาชิก ผู้ใช้งานสามารถเลือกวิธีการสมัครได้ 3 วิธี ดังนี้ 1. เบอร์โทรศัพท์ (รอรับ OTP ในการยืนยันตัวตน)2. อีเมล (รอรับลิงก์นทางอีเมลเพ

วิธีการสร้างคูปองออนไลน์
17 Jul 2019

วิธีการสร้างคูปองออนไลน์

ฟีเจอร์คูปอง เป็นฟีเจอร์ยอดนิยมของระบบ Loga ในการมอบสิทธิพิเศษแก่สมาชิก โดย Loga มีคูปองให้เลือกใช้ตามโอกาสถึง 5 ประเภท โดยคูปองแต่ละประเภทก็สามารถตั้งค่าเพิ่มเติมต่างๆ ได้แตกต่างกันไป อีกทั้งตัวคูปอง