Give us a call now: 02-108-1791, 084-909-9596
Logo

Tag Archives: howto

การเริ่มต้นใช้งาน สมัครสมาชิกผ่าน Loga Application
11 Oct 2019

การเริ่มต้นใช้งาน สมัครสมาชิกผ่าน Loga Application

เริ่มต้นด้วยการลงทะเบียนเพื่อสมัครสมาชิกบนแอปพลิเคชัน Loga การสมัครสมาชิก ผู้ใช้งานสามารถเลือกวิธีการสมัครได้ 3 วิธี ดังนี้ 1. เบอร์โทรศัพท์ (รอรับ OTP ในการยืนยันตัวตน)2. อีเมล (รอรับลิงก์นทางอีเมลเพ