Schedule a call with us HERE
Logo

Tag Archives: news

แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการ Loga
31 Jan 2020

แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการ Loga

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่านขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการของ Loga ทางเรามีเรื่องสำคัญที่จะขอเรียนแจ้งดังต่อไปนี้ บริษัท เมตามีเดีย เทคโนโลยี จำกัด จะเป็นผู้ดูแลระบบและบริการ

แจ้งเปลี่ยนรูปแบบการชำระเงินของ Loga
14 Jan 2020

แจ้งเปลี่ยนรูปแบบการชำระเงินของ Loga

ทราบแล้วเปลี่ยน! เพื่อไม่ให้คุณต้องผิดพลาดในการดำเนินเอกสาร เราขอแจ้งให้ทราบว่าระบบการชำระเงินเปลี่ยนรูปแบบชื่อบริษัทเป็น “บริษัท เมตามีเดีย เทคโนโลยี จำกัด” และเพิ่มความสะดวกให้มากขึ้นด้วยการชำระเงิน

สื่อสารกับลูกค้าด้วยการสร้างโพสต์
5 Jul 2019

สื่อสารกับลูกค้าด้วยการสร้างโพสต์

การโพสต์บน Loga เป็นช่องทางหนึ่งในการประกาศข้อมูลข่าวสารและโปรโมชันต่างๆ ให้สมาชิกทราบ โดยสมาชิกสามารถกด Like, Comment, Share โพสต์นั้นๆ ไปยัง Social Media ต่างๆ ได้ นอกจากนี้ทางร้านค้ายังตรวจสอบผลตอบ