Give us a call now: 02-108-1791, 084-909-9596
Logo

Category: Members

การนำเข้าข้อมูลสมาชิก (Import P-Members)
28 Dec 2021

การนำเข้าข้อมูลสมาชิก (Import P-Members)

การนำข้อมูลสมาชิกเข้าสู่ระบบ Loga มีประโยชน์เพื่อให้ทางร้านค้าได้เก็บข้อมูลสมาชิกไว้ในฐานข้อมูลได้ก่อนโดยที่ลูกค้ายังไม่ได้ดาวน์โหลดแอปฯ หรือ login ผ่าน LINE หรือสำหรับบางร้านที่มีสิทธิ์คงเหลือของสมาช

วิธีการติด tag ให้สมาชิก (customer tags)
2 Dec 2021

วิธีการติด tag ให้สมาชิก (customer tags)

จากบทความ customer tagas ที่แนะนำให้ได้รู้จักกับฟีเจอร์การติดป้ายให้สมาชิก เพื่อจัดกลุ่มและส่งสิทธิ์พิเศษให้ลูกค้าตามกลุ่มได้ง่ายยิ่งขึ้น มาสู่บทความที่เกี่ยวเนื่องกันในบทความนี้ คือ วิธีการติด tag หร

ฟีเจอร์ Customer Tags
5 Nov 2021

ฟีเจอร์ Customer Tags

Customer Tags คืออะไร Customer Tags คือป้ายชื่อประจำตัวสำหรับลูกค้า โดยชื่อ tag นั้นจะสื่อถึงคุณสมบัติใดคุณสมบัติหนึ่งที่ให้ร้านค้ารับทราบได้ว่าลูกค้าคนนี้อยู่ในป้ายชื่ออะไร เช่น สมาชิกที่เกิดเดือนนี้

Auto customer tags ใน Loga
18 Oct 2021

Auto customer tags ใน Loga

Customer tags คืออะไร? แท็กเปรียบเสมือนป้ายชื่อพิเศษ ที่เราไว้ติดให้ลูกค้าเพื่อทำเครื่องหมายไว้ ในความหมายต่างๆ ที่เราต้องการค่ะ เช่น ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ, มีลูกเล็กหลายคน, เป็นเจ้าของรถหลายคัน, ลู

วิธีการปรับอายุสมาชิกในเลเวล
25 Feb 2021

วิธีการปรับอายุสมาชิกในเลเวล

หากทางร้านค้าต้องการปรับอายุสมาชิกทั้งหมดที่อยู่ในเลเวลใดเลเวลหนึ่ง ภายในการคลิกครั้งเดียว สามารถทำได้โดยการปรับอายุสมาชิกแบบเลือกเลเวล และ ระยะเวลาที่ต้องการปรับอายุ ระบบจะทำการปรับอายุให้เฉพาะสมาชิก