Give us a call now: 02-108-1791, 084-909-9596
Logo

Category: Members

วิธีการเพิ่มระดับสมาชิก (Multi-Tiered Membership)
16 Aug 2019

วิธีการเพิ่มระดับสมาชิก (Multi-Tiered Membership)

การแบ่งระดับของสมาชิกเป็นตัวช่วยที่ดีของร้านค้า เพราะนอกจากจะแบ่งแยกลูกค้ากลุ่มที่เป็นลูกค้าประจำของเราออกจากลูกค้าทั่วไป คุณจะยังรู้ได้ว่าลูกค้าในกลุ่มที่ลูกค้าประจำของเราชอบอะไรในบริการหรือสินค้าในร

การใช้งานสมาชิก P-Member
16 Aug 2019

การใช้งานสมาชิก P-Member

P-Member คือ สมาชิกที่ทางร้านค้าสมัครสมาชิกให้ ด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือของลูกค้า โดยที่ยังไม่ดาวโหลดแอปพลิเคชัน และสามารถใช้งานได้ในบางฟีเจอร์ ฟีเจอร์ P-Member สร้างมาเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่ไม่สะดวกด

การจัดการหน้าสมาชิก (Members) บนเว็บไซต์
16 Aug 2019

การจัดการหน้าสมาชิก (Members) บนเว็บไซต์

หน้าสมาชิก เป็นแท็บที่รวบรวมรายชื่อสมาชิกทั้งหมดของร้านค้า ใช้เป็นหน้าตรวจสอบข้อมูลสมาชิก และทำรายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกได้ด้วย นอกจากนี้ยังสามารถส่งออกข้อมูล (Export) ของสมาชิกมาเป็นไฟล์เอกซ