Give us a call now: 02-108-1791, 084-909-9596
Logo

Category: Members

วิธีการเพิ่มระดับสมาชิก (Multi-Tiered Membership)
16 Aug 2019

วิธีการเพิ่มระดับสมาชิก (Multi-Tiered Membership)

การแบ่งระดับของสมาชิกเป็นตัวช่วยที่ดีของร้านค้า เพราะนอกจากจะแบ่งแยกลูกค้ากลุ่มที่เป็นลูกค้าประจำของเราออกจากลูกค้าทั่วไป คุณจะยังรู้ได้ว่าลูกค้าในกลุ่มที่ลูกค้าประจำของเราชอบอะไรในบริการหรือสินค้าในร

การใช้งานสมาชิก P-Member
16 Aug 2019

การใช้งานสมาชิก P-Member

P-Member คือ สมาชิกที่ทางร้านค้าสมัครสมาชิกให้ ด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือของลูกค้า โดยที่ยังไม่ดาวโหลดแอปพลิเคชัน และสามารถใช้งานได้ในบางฟีเจอร์ ฟีเจอร์ P-Member สร้างมาเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่ไม่สะดวกด

ตั๋วสมาชิก (Member Tickets)
16 Aug 2019

ตั๋วสมาชิก (Member Tickets)

ตั๋วสมาชิก (Member Tickets) คือ หนึ่งในวิธีการสมัครสมาชิก หรือ ให้ลูกค้าปรับเลเวลสมาชิก โดยทางร้านค้าต้องสร้างตั๋วสมาชิกผ่านทางเว็บไซต์ แล้วบันทึกเป็น PDF หรือพิมพ์ออกมาเป็นกระดาษ เพื่อมอบให้ลูกค้าราย

การจัดการหน้าสมาชิก (Members) บนเว็บไซต์
16 Aug 2019

การจัดการหน้าสมาชิก (Members) บนเว็บไซต์

หน้าสมาชิก เป็นแท็บที่รวบรวมรายชื่อสมาชิกทั้งหมดของร้านค้า ใช้เป็นหน้าตรวจสอบข้อมูลสมาชิก และทำรายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกได้ด้วย นอกจากนี้ยังสามารถส่งออกข้อมูล (Export) ของสมาชิกมาเป็นไฟล์เอกซ