Schedule a call with us HERE
Logo

Category: Booking

แนะนำฟีเจอร์ สอนใช้งาน และเทคนิคต่างๆ เกี่ยวกับระบบการจองบน Loga

การจองผ่านแอป Loga และ LINE
5 Oct 2020

การจองผ่านแอป Loga และ LINE

จองคิว หรือจองเวลาในการใช้บริการ ด้วยฟีเจอร์การจองในแอปพลิเคชัน Loga ช่วยให้ร้านค้าและลูกค้าสะดวกสบายขึ้น ลดการติดต่อกับลูกค้าผ่านหลากหลายแอปพลิเคชันให้วุ่นวาย การจองคิวก็ทำได้ในแอปเดียว Loga หรือ จอง

การจองและนัดหมาย (Booking and appointment)
2 Oct 2020

การจองและนัดหมาย (Booking and appointment)

ฟีเจอร์การจองและนัดหมาย เป็นฟีเจอร์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ทางร้านค้าสามารถจัดการการจองคิวของลูกค้าได้อย่างเป็นระบบ รวมถึงสามารถตอบรับ หรือ ยกเลิกการจองได้เลยผ่านทางเว็บไซต์ อีกทั้งยังช่วยเข้าถึงสมาชิ