Give us a call now: 02-108-1791, 084-909-9596
Logo

Category: Points

การให้แต้มสมาชิกผ่านไฟล์ Excel (Bulk Point Import)
21 Aug 2019

การให้แต้มสมาชิกผ่านไฟล์ Excel (Bulk Point Import)

Bulk Point Import เป็นอีกวิธีหนึ่งในการให้แต้มลูกค้า โดยระบบดังกล่าวมีหน้าที่นำแต้มที่กำหนดให้ลูกค้าจากไฟล์ Excel ลงสู่ระบบใน Loga Merchant ถือเป็นการให้แต้มแบบ offline ทั้งนี้ ลูกค้าจะไม่ได้แต้มแบบ r

ฟีเจอร์ Money-to-Point
17 Jul 2019

ฟีเจอร์ Money-to-Point

ฟีเจอร์ Money-to-Point คือ ฟีเจอร์ที่สร้างมาเพื่อรองรับการให้แต้มแบบคำนวณจากยอดใช้จ่ายของลูกค้า โดยทางร้านค้าใส่ยอดใช้จ่ายได้เลย หลังจากนั้น ระบบจะทำการแปลงค่ายอดใช้จ่ายนั้นเป็นแต้มตามเงื่อนไขที่ทางร้

วิธีการเพิ่มของรางวัล (Rewards)
17 Jul 2019

วิธีการเพิ่มของรางวัล (Rewards)

การสะสมแต้ม เป็นสิ่งการสร้างแรงจูงให้ให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำ เพื่อที่จะได้รับสิทธิ์ประโยชน์ตอบแทน ของรางวัล จึงเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้ลูกค้าเห็นรับรู้ว่าลูกค้าเองจะได้รับอะไรจากที่มาเป็นสมาชิกของร้านค